Рішення виконавчого комітету від 26.06.2018 № 141 Облік дітей

 

Конотопська міська рада

Виконавчий комітет

Р  і  ш  е  н  н  я

 

від 26.06.2018 № 141

м.Конотоп

 

Про організацію обліку дітей

шкільного віку та учнів у м. Конотоп та

закріплення територій обслуговування за

закладами дошкільної та загальної середньої освіти

 

Керуючись ст.53 Конституції України, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування»,  ст.66 Закону України «Про освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти

 

виконком міської ради вирішив:

 

1.Визначити відділ освіти Конотопської міської ради відповідальним за організацію ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, створення та постійне оновлення реєстру даних про них.

2.Затвердити порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів у м.Конотопі згідно з додатком 1 (додається).

3.Закріпити території обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти згідно з додатками 2, 3 (додаються).

4.Затвердити склад комісії з обліку дітей шкільного віку та учнів згідно з додатком 4 (додається).

5.Завідувачу сектору міської ради з питань охорони здоров’я та праці  та начальнику відділу організаційної та кадрової роботи міської ради щорічно до 05 серпня надавати відділу освіти Конотопської міської ради інформацію про дітей, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 6-18 років.

6.Завідувачу сектору міської ради з питань охорони здоров’я та праці та директору інклюзивно-ресурсного центру (за умови створення) щорічно до 05 серпня надавати відділу освіти Конотопської міської ради інформацію про кількість дітей, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 6-18 років, які не можуть навчатися за висновками психолого-медико-педагогічних комісій, інклюзивно-ресурсного центру, заключень лікарсько-консультаційних комісій.

7.Начальнику Конотопського ВП ГУ Національної поліції України в Сумській області, начальнику служби міської ради у справах дітей надавати допомогу відповідальному за створення реєстру під час обліку дітей із функціонально-неспроможних сімей та сімей, які відмовилися інформувати про місце навчання своїх дітей; у випадку отримання повідомлень щодо порушення прав дитини на здобуття загальної середньої освіти реагувати  відповідно до законодавства.

8.Відділу освіти Конотопської міської ради:

8.1.Призначити відповідальну особу, з числа працівників відділу освіти Конотопської міської ради, для виконання роботи, пов’язаної з проведенням обліку дітей шкільного віку та учнів, та постійного оновлення реєстру.

8.2.Щорічно до 30 вересня надавати статистичний звіт за затвердженою формою про кількість дітей і підлітків шкільного віку, які фактично приступили до навчання до міського відділу статистики.

9.Директорам закладів дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти та інтернатних  закладів, навчально-виховних комплексів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації щороку до 15 вересня подавати до відділу освіти списки дітей за формою згідно з додатком 5 (додається).

10.Відділу освіти Конотопської міської ради інформувати міського голову про хід виконання даного рішення виконкому до 05.10.2018.

  1. Рішення виконавчого комітету міської ради від 31.01.2011 №13 «Про закріплення мікрорайонів міста за загальноосвітніми навчальними закладами» та від 20.06.2011 №193 «Про закріплення мікрорайонів міста за дошкільними навчальними закладами» вважати такими, що втратили чинність.

12.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Багрянцеву О.Ю.

 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                        І.О. Степанченко

 

 

 

 

 

 

 

Беспала О.В. 6 60 17

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 26.06.2018 № 141

 

 

ПОРЯДОК

ведення обліку дітей шкільного віку та учнів у м.Конотопі

 

Вступ

Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів у м.Конотопі  (далі – Порядок) визначає механізм обліку дітей шкільного віку та учнів у м.Конотопі з урахуванням вимог законодавства в галузі освіти, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», інших чинних нормативно-правових документів.

У цьому Порядку визначені функції органів, установ та організацій м.Конотопа з метою забезпечення здобуття дітьми шкільного віку та учнями загальної середньої освіти.

Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

діти шкільного віку – особи у віці від 6 до 18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту;

учні – особи, які здобувають загальну середню освіту у навчальному закладі;

заклад загальної середньої освіти – заклад, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти.

 

  1. Організація ведення обліку дітей шкільного віку

1.1.Облік дітей шкільного віку ведеться в межах м.Конотопа.

1.2.Відділ освіти Конотопської міської ради Сумської області:

  • Організовує ведення обліку дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають в межах м.Конотопа, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік окремо) (далі – реєстр).
  • Визначає посадову особу, яка відповідає за постійне оновлення реєстру.

1.3.Посадова особа, що веде реєстр:

1.3.1.Вносить до реєстру персональні дані дітей шкільного віку (далі – дані): прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими потребами.

  • Видаляє дані дитини з реєстру у випадку: досягнення повноліття, здобуття нею повної загальної середньої освіти, наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, її вибуття на постійне

місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).

 

 

Продовження додатка 1

 

1.3.3. Отримує, з метою оновлення реєстру, дані про дітей шкільного віку від відділу організаційної та кадрової роботи міської ради, сектору міської ради з питань охорони здоров’я та праці та закладів освіти.

1.3.4. Використовує для створення та оновлення реєстру отримані дані, у тому числі з інших реєстрів або баз даних.

  • Протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснює їх обробку, звіряє їх з даними реєстру. та у разі потреби, вносить до нього відповідні зміни та доповнення; дані можуть також бути внесені до реєстру відповідно до письмової заяви батьків (одного з батьків) дитини шкільного віку чи інших законних представників або її сканованої копії.

1.3.6. У випадку, коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не встановлено, протягом 5 робочих днів з дня встановлення відповідного факту надає наявні в реєстрі її дані до сектору ювенальної превенції Конотопського відділу поліції та служби міської ради у справах дітей для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.

1.3.7. Складає і подає на підставі даних реєстру статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

 

  1. Організація ведення обліку учнів

 

2.1.Облік учнів ведуть заклади дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти та інтернатні заклади, навчально-виховні комплекси, вищі навчальні заклади І – ІІ рівнів акредитації  м.Конотопа (далі – заклади освіти), які забезпечують здобуття загальної середньої освіти.

2.2.  Заклади освіти:

2.2.1.Подають щороку, не пізніше 15 вересня, відділу освіти Конотопської міської ради дані всіх учнів, які до них зараховані.

2.2.2. Подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в інших закладах освіти, їх дані посадовій особі, що веде реєстр.

2.2.3. Невідкладно надають сектору ювенальної превенції Конотопського відділу поліції, службі міської ради у справах дітей  дані учнів, які не досягли повноліття і відсутні на навчальних заняттях протягом 10 днів поспіль з невідомих або без поважних причин для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

2.2.4.Забезпечують зберігання в особовій справі учня протягом поточного навчального року відповідних медичних довідок закладів охорони здоров’я або письмових  пояснень батьків (одного з батьків) учня чи інших законних  представників (для учнів, які  не  досягли  повноліття) або учня  для повнолітніх учнів), що підтверджують причини відсутності учня на навчальних заняттях.

 

Продовження додатка 1

 

2.2.5. Подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня переведення або вибуття учня посадовій особі, що веде реєстр,  дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти.

2.3. Під час переведення учня до іншого закладу освіти до закладу освіти, з якого він переводиться, подаються:

2.3.1.Заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів).

2.3.2.Письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

2.4.Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:

2.4.1.Заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів).

2.4.2.Копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

2.5.Заклади освіти ведуть відповідну документацію з обліку учнів, передбачену діючим законодавством.

 

  1. Контроль за веденням обліку дітей шкільного

віку  та учнів

 

3.1. Контроль за веденням обліку дітей шкільного віку в межах м.Конотопа здійснює відділ освіти Конотопської міської ради

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                         В.І.Яроцький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 26.06.2018 № 141

 

 

Перелік

територій обслуговування,

закріплених за закладами дошкільної освіти

м.Конотопа

 

Назва закладу дошкільної освіти Територія обслуговування

 

Конотопський навчально-виховний комплекс : загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Казка» Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Братів Лузанів (від початку до буд. №№32,39);

–   вул. Лідова з провулками;

–   вул. Красногірська;

–   вул. Олександрівська з провулками;

–   вул. Успенсько-Троїцька (від буд. №№13, 36 до №№31,70);

–   вул. Шевченка з провулками;

–   вул. Соборна;

–   вул. Батуринська.

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Орлятко» Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Миколи Амосова;

–   вул. Садова (від початку до вул. Рокосовського);

–   вул. Євгена Коновальця;

–   вул. Успенсько-Троїцька (буд. №№39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 55, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 90, 92).

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 «Вербиченька» Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Виконкомівська;

–   вул.  Червоної Калини;

–   вул. Михайла Сусла;

–   вул. Волочаївська з провулками;

–   вул. Олександрівська (від початку до буд. №№35, 42);

–   вул. Конотопських дивізій;

–   вул. Дружби з провулками;

–   вул. Володимира Шухова;

–   вул. Кругова;

–   вул. Сарнавська;

–   вул. Пластунська;

–   вул. Кругова;

–   вул. Тімірязєва;

–   вул. Постишева;

–   вул. Проектна;

–   вул. Квартальна;

–   вул. Драгомирова.

 

Продовження додатка 2

 

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 «Теремок» Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Лазаревського;

–   вул. Короленка;

–   вул. Островського;

–   вул. Г.Тхора (від початку до буд. №33).

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №4  «Сонечко» Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Рябошапка;

–   вул. Успенсько-Троїцька (від буд. №138 до буд. №150);

–   вул. Тургєнєва;

–   вул. Панфілова;

–   вул. Гагаріна;

–   вул. Деповська (без провулків).

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №5  «Сніжок» Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Євгенія Бірюкова (з провулками);

–   вул. 8 Березня;

–   вул. Івана Скоропадського (з провулками);

–   вул. Пушкіна (з провулками);

–   вул. Родімцева;

–   вул. Лесі Українки;

–   вул. Генерала Обруча;

–   вул. Коломійченка;

–   вул. Руденка;

–   вул. Княгині Ольги;

–   вул. Робітничо-Селянська (з провулками);

–   вул. Чернишевського;

–   вул. Надії Волкової;

–   вул. Добролюбова;

–   вул. Верескова;

–   вул. Берегова (з провулками);

–   вул. Сонячна (з провулками);

–   вул. Зарічна (з провулками);

–   вул. Заозерна (з провулками);

–   вул. Східна;

–   вул. Парижської комуни;

–   вул. Героїв Крут (з провулками).

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «Струмочок» Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Соснівська;

–   вул. Січових Стрільців;

–   вул. Достоєвського;

–   вул. Космонавтів;

–   вул. Смілянського;

–   вул. Леся Курбаса;

–   вул. Ігоря Сікорського;

–   вул. Вільямса;

вул. І. Франка, І-ий пров. вул.  І.Франка;

вул. Пилипа Орлика, І-ІІІ пров. вул. Пилипа Орлика;

Продовження додатка 2

 

–   вул. В’ячеслава Чорновола;

–   вул. Грибоєдова;

–   вул. Лісна.

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7  «Золотий ключик» Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Жарікова;

–   вул. Братів Лузанів (від буд. №№34, 41 до кінця);

–   вул. Висока;

–   вул. Генерала Тхора (з провулками);

–   вул. Успенсько-Троїцька (від буд. №33 і до кінця),

–   пр. Миру (від початку до буд. №№33, 36), І-ІІІ пров. пр. Миру;

–   вул. Осипенка;

–   вул. Депутатська (від початку до буд. №№42, 45);

–   вул. Богушевича;

–   вул. Котляревського;

–   вул. М. Немолота.

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 «Волошка» Конотопської міської ради Сумської області –   вул Металістів;

–   вул Вирівська (буд. №№21а, 21б, 25, 27, 52, 54, 56, 58);

–   вул. Михайла Грушевського (з провулками);

–   вул. Будівельників (з провулками).

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 «Ялинка» Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Конотопських партизан (з провулками);

–   вул. 9 Січня;

–   вул. Кочемазова (з провулками);

–   вул. Північна (з провулками);

–   вул. Набережна;

–   вул. Цілинна;

–   вул. Петра Сагайдачного (з провулками);

–   вул. Завгородня (з провулками);

–   вул. Механічна;

–   вул. Лисенка;

–   вул. Інтернатна (з провулками);

–   вул. Рибалка;

–   вул. Нахімова (з провулками);

–   вул. Пугачова (з провулками);

–   вул. Мічуріна (з провулками);

–   вул. Дарвіна (з провулками);

–   вул. Володимира Великого (з провулками);

–   вул. Весняна;

–   вул. Літня;

–   вул. Торфяна;

–   вул. Зелена;

–   вул. Ярківська (з провулками);

Продовження додатка 2

 

–   вул. Пластунська (з провулками);

–   вул. Кругова;

–   вул. Дружби (з провулками);

–   вул. Олени Теліги;

–   вул. Тимірязева;

–   вул. Плєханова (з провулками);

–   вул. Молодіжна;

–   вул. Яблунева (з провулками).

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 «Вітерець» Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Клубна (від буд. №81 до кінця);

–   вул. Успенсько-Троїцька (буд. №№130, 132, 134, 79, 87, 87а);

–   вул. Спортивна.

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Райдужний» Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Таірова;

–   вул. Максима Рильського;

–   вул. Кузнєчна;

–   вул. Василя Стуса;

–   вул. Трудова;

–   вул. Ливарна;

–   вул. Слюсарна;

–   вул. Довженка;

–   вул. 1 Травня;

–         вул. Лугова;

–   вул. Котельна;

–   вул. Кобзарів;

–   вул. Ореста Квача;

–   вул. Богдана Хмельницького, І-ІV пров. вул. Богдана Хмельницького;

–   вул. Південна;

–   вул. Стаханівська;

–   вул. Григорія Сковороди, І-ІV пров. вул. Григорія Сковороди;

–   вул. Фізкультурна;

–   вул. Ушакова;

–   вул. Суворова;

–   вул. Ніжинська (від початку до буд. №№61, 66), І-VІ пров. вул. Ніжинської;

–   вул. Матросова;

–   вул. Серафимовича, І-ІІІ пров. вул. Серафимовича;

–   вул. Андрія Ваховського;

–   вул. Вишнева;

–   вул. Професійна (від початку до буд. №№ 22, 99);

–   вул.. Гоголя, І пров. вул. Гоголя;

Продовження додатка 2

 

–   вул. Коцюбинського, І пров. вул. Коцюбинського;

–   вул. 6 Вересня;

–   вул. Чкалова;

–   вул. Новоселівська, І пров. вул. Новоселівської;

–   вул. 1 Травня (від буд. №№42, 61 до кінця);

–   вул. Ніжинська;

–   вул. Чайковського;

–   вул. Трудова (від буд. №№49, 56 до кінця);

–   вул. Дмитра Вишневецького, І-V пров. вул. Дмитра Вишневецького;

–   вул. Володимира Вернадського;

–   вул. Івана Мазепи;

–   вул. Ціолковського;

–   вул. Професійна (від буд. №№24, 101 до кінця), І-ІІІ пров. вул. Професійної;

–   вул. Григорія Мацейка;

–   вул. Декабристів;

–   вул. Анатолія Шульги;

–   вул. Єсеніна;

–   вул. Дмитра Карпенка;

–   вул. Колісна;

–   вул. Лукіна;

–   вул. Панова;

–   вул. Куколка;

–   вул. Виговського, І-ІІ пров. вул. Виговського;

–   вул. Квітки-Основ’яненка, І-ІІІ пров. вул. Квітки-Основ’яненка.

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №13 «Веселка» Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Залізнична, І-ІІІ пров. вул. Залізничної;

–   вул. Пирогова, І-ІV пров. вул. Пирогова;

–   вул. Щаслива, І-ІІІ пров. вул. Щасливої;

–   вул. Толбухіна;

–   вул. Свободи, І-ІІ пров. вул. Свободи;

–   вул. Чехова;

–   вул. Гастело, І пров. вул. Гастело;

–   вул. Блінова;

–   провулки вул. Деповської;

–   вул. Шолохова;

–   вул. Перемоги, І-ІІ пров. вул. Перемоги;

–   вул. Головіна;

–   вул. Прорізна (від початку до буд. №№34, 41);

–   вул. Садова, І-ІІ пров. вул. Садової;

–   вул. Євгена Коновальця (від буд. №38 до кінця);

–   вул. Горького;

Продовження додатка 2

 

–   вул. Клубна (від початку до буд. №81);

–   вул. Санжаревського;

–   вул. Мало-Садова;

вул. Варениці, І пров. вул.

–   Варениці;

–   вул. Олега Кошового;

–   вул. Новоселівська;

–   вул. Лермонтова;

–   вул. Санжаревського;

–   вул. Осіння;

–   вул. Петра Дорошенка;

–   вул. Кооперативна;

–   вул. Рєпіна;

–   вул. Івана Богуна;

–   вул. Надколійна;

–   вул. Мірошниченка (з провулками);

–   вул. Щаслива;

–   вул. Широка;

–   вул. Тургєнєва (з провулками);

–   вул. Рокосовського (з провулками);

вул. Маяковського.

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 «Калинка» Конотопської міської ради Сумської області –   пр. Миру (від буд. №№35, 38 до кінця);

–   вул. Депутатська (від буд. №№44, 47 до кінця);

–   вул. Парківська;

–   вул. Колективна, І-VІ пров. вул. Колективної;

–   вул. Задесенка;

–   вул. Ковпака;

–   вул. Лісового, І-ІІІ пров. вул. Лісового;

–   вул. Київська;

–   вул. Прохоренка;

–   вул. Павлова.

Підлипненський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Колосок» Підлипненської сільської ради Сумської області –   с. Підлипне;

–   с. Калинівка;

–   с. Лобківка.

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                        В.І.Яроцький

 

 

 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від 26.06.2018 № 141

 

Перелік

територій обслуговування,

закріплених за закладами загальної середньої освіти

м.Конотопа

 

Назва закладу загальної середньої освіти Територія обслуговування

 

Конотопський навчально-виховний комплекс : загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Казка» Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Братів Лузанів (парна сторона буд. №2-32, непарна сторона буд. №1-39);

–   вул. Лідова, І-ІІІ пров. вул. Лідова;

–   вул. Гвардійська

–   вул. Красногірська ( парна сторона від буд. №18, непарна сторона від буд. №25 і до кінця), І-ІІ пров. вул. Красногірської;

–   вул. Олександрівська (непарна сторона від буд. №37, парна сторона від буд. №44 і до кінця), І-V пров. вул. Олександрівської;

–   вул. Успенсько-Троїцька (непарна сторона буд. №13-55, парна сторона буд. №36-96);

–   вул. Шевченка, І-ІІ пров. вул. Шевченка;

–   вул. Соборна (парна сторона від буд. № 36, непарна сторона від буд. №51 і до кінця);

–   вул. Батуринська (непарна сторона від буд. № 19, парна сторона від буд. №22 і до кінця);

–   вул. Миколи Амосова;

–   вул. Євгена Коновальця (від початку до буд. №37).

Конотопський начально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад Конотопської міської ради Сумської області

 

Конотопська спеціалізована школа ІІ-ІІІ  ступенів №2 Конотопської міської ради Сумської області

–   вул. Поперечна;

–   вул. Проектна;

–   вул. Кругова (від початку до буд. №15);

–   вул. Петра Сагайдачного (від початку до буд. №20);

–   вул. Дружби (від початку до буд. №20);

–   вул. Сарнавська (від початку до буд. №18);

–   вул. Ярківська (парна сторона буд. №2-52, непарна сторона буд. №1- 95);

–   вул. Вирівська (парна сторона  буд. №2-26, непарна сторона буд.№1-15), І пров. вул. Вирівської

–   вул. Батуринська (парна сторона буд. № 1-17, парна сторона буд. №2-20), І пров. вул. Батуринської;

–   вул. Виконкомівська;

Продовження додатка 3
–   вул. Володимира Шухова;

–   пр. Червоної Калини;

–   вул. Михайла Сусла;

–   вул. Конотопських дивізій;

–   вул. Соборна (парна сторона буд. №2-34, непарна сторона буд. №1-49), І-ІІІ пров. вул. Соборної;

–   вул. Успенсько-Троїцька (парна сторона буд. №№10-34);

–   вул. Олександрівська (непарна сторона буд. №1-35, парна сторона буд. №2-42);

–   вул. Волочаївська, І пров. вул. Волочаївської;

–   вул. Ярмаркова, І-ІV пров. вул. Ярмаркової;

–   вул. Красногірська (парна сторона буд. №2-16, непарна сторона буд. №1-23);

–   вул. Кутузова;

–   вул. Червонозаводська.

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ  ступенів №3 Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Рябошапка;

–   вул. Клубна (непарна сторона від буд. №97 до №137, №78 та №108);

–   вул. Успенсько-Троїцька (від буд. №№130-150), ІV пров. вул. Успенсько-Троїцької;

–   вул. Черняховського;

–   вул. Комунальна;

–   вул. Костянецького.

Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Конотопської міської ради Сумської області –   вул Короленка;

–   вул. Успенсько-Троїцька буд № №3,5,7,9

–   вул Островського;

–   вул Жарікова;

–   вул Братів Лузанів (парна сторона від буд. №34, непарна сторона від буд. № 41 і до кінця);

–   вул. Висока;

–   вул. Григорія Гуляницького;

–   пл. Миру;

–   пр. Миру (парна сторона буд. №2-36, непарна сторона буд. №1- 25), І-ІІІ пров. пр. Миру;

–   вул. Осипенка;

–   вул. Депутатська (парна сторона буд. №2-42, непарна сторона буд. №1-45);

–   вул. Лазаревського;

–   вул. Генерала Тхора, І-VІ пров. вул. Генерала Тхора;

–   вул. Богушевича;

–   вул. Котляревського;

–   вул. Миші Немолота.

 

Продовження додатка 3

 

Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7  імені Г.Гуляницького Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Конотопських партизан, І пров. вул. Конотопських партизан;

–   вул. 9 Січня;

–   вул. Кочемазова, І-VІІ пров. вул. Кочемазова;

–   вул. Північна, І-VІІ пров. вул. Північної;

–   вул. Набережна;

–   вул. Цілинна;

–   вул. Завгородня, І пров. вул. Завгородньої;

–   вул. Механічна;

–   вул. Інтернатна, І-ІV пров. вул. Інтернатної;

–   вул. Євгенія Бірюкова, І-ІІІ пров. вул. Євгенія Бірюкова;

–   вул. 8 Березня;

–   вул. Івана Скоропадського, І пров. вул. Івана Скоропадського;

–   вул. Пушкіна, І-ІХ пров. вул. Пушкіна;

–   вул. Родимцева;

–   вул. Лесі Українки;

–   вул. Генерала Обруча;

–   вул. Коломійченка;

–   вул. Руденка;

–   вул. Княгині Ольги;

–   вул. Робітничо-Селянська, І-ІІІ пров. вул. Робітничо-Селянської;

–   вул. Чернишевського;

–   вул. Наді Волкової;

–   вул. Добролюбова;

–   вул. Верескова;

–   вул. Берегова, І-ІІІ пров. вул. Берегової;

–   вул. Сонячна, І-ІІІ пров. вул. Сонячної;

–   вул. Зарічна, І-ІІІ пров. вул. Зарічної;

–   вул. Заозерна, І-ІV пров. вул. Заозерної;

–   вул. Східна;

–   вул. Парижської комуни;

–   вул. Героїв Крут, І пров. вул. Героїв Крут;

–   вул. Козацька, І пров. вул. Козацької;

–   вул. Різдвяна;

–   вул. Санчакова;

–   вул. Поліська.

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №9  Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Драгомирова;

–   вул. Липинського;

–   вул. Рибалка, І-ІІІ пров. вул. Рибалка;

–   вул. Сарнавська (від буд. № 19 до кінця), І-VІІ пров. вул. Сарнавської;

–   вул. Металістів;

Продовження додатка 3

 

–   вул. Ярківська (парна сторона буд. від №54 до кінця, непарна сторона від буд. №97 до кінця), І-ІІІ пров. вул. Ярківської;

–   вул. Володимира Великого, І-V пров. вул. Володимира Великого;

–   вул. Пластунська, І пров. вул. Пластунської;

–   вул. Петра Сагайдачного (від буд. №21 до кінця), І-ІІ пров. вул. Петра Сагайдачного;

–   вул. Кругова (від буд. №16 до кінця);

–   вул. Вирівська (непарна сторона від буд. №17 і до кінця, парна сторона від буд.№28 і до кінця);

–   вул. Дружби (від буд №21 до кінця), І-ІІІ пров. вул. Дружби;

–   вул. Лисенка;

–   вул. Михайла Грушевського, І-V пров. вул. Михайла Грушевського;

–   вул. Нахімова, І-ІІІ пров. вул. Нахімова;

–   вул. Пугачова, І-ІІ пров. вул. Пугачова;

–   вул. Мічуріна, І-VІІ пров. вул. Мічуріна;

–   вул. Весняна;

–   вул. Літня;

–   вул. Торфяна;

–   вул. Зелена;

–   вул. Дарвіна, І-V пров. вул. Дарвіна;

–   вул. Будівельників, І-VІ пров. вул. Будівельників;

–   вул. Олени Теліги;

–   вул. Тимірязева;

–   вул. Плєханова, І-ІІ пров. вул. Плєханова;

–   вул. Молодіжна;

–   вул. Яблунева, І пров. вул. Яблуневої.

Конотопська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №10  Конотопської міської ради Сумської області –   пр. Миру (парна сторона від буд. №35 до кінця,  парна сторона від буд №38 до кінця, крім №80,82);

–   вул. Депутатська (парна сторона від буд. №44 до кінця, непарна сторона від буд. №47 до кінця);

–   вул. Парківська;

–   вул. Колективна, І-VІ пров. вул. Колективної;

–   вул. Задесенка;

–   вул. Ковпака;

–   вул. Лісового, І-ІІІ пров. вул. Лісового;

–   вул. Київська;

–   вул. Прохоренка;

–   вул. Павлова;

–   вул. Жуковського, І пров. вул. Жуковського;

–   вул. Колійна;

Продовження додатка 3

 

–   вул. Сумська;

–   вул. Некрасова;

–   вул. Садова до буд. №46

Конотопська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №11  Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Залізнична, І-ІІІ пров. вул. Залізничної;

–   вул. Пирогова, І-ІV пров. вул. Пирогова;

–   вул. Щаслива, І-ІІІ пров. вул. Щасливої;

–   вул. Толбухіна;

–   вул. Свободи, І-ІІ пров. вул. Свободи;

–   вул. Чехова;

–   вул. Гастелло, І пров. вул. Гастелло;

–   вул. Блінова;

–   вул. Деповська (від початку до буд. №59), І-ІІ пров. вул. Деповської;

–   вул. Шолохова;

–   вул. Перемоги, І-ІІ пров. вул. Перемоги;

–   вул. Головіна;

–   вул. Прорізна (парна сторона від буд. №2-34, непарна сторона від №1-41);

–   вул. Садова від №46 до кінця, І-ІІ пров. вул. Садової;

–   вул. Б.Олійника, буд. №131;

–   вул. Євгена Коновальця (від буд. №38 до кінця);

–   пр. Миру буд. №№80,82

–   вул. Горького;

–   вул. Клубна (від початку до буд. №61), І пров. вул. Клубної;

–   вул. Санжаревського (від початку до буд. №16);

–   вул. Мало-Садова;

–   вул. Варениці, І пров. вул. Варениці.

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №12  Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Олега Кошового;

–   вул. Новоселиця;

–   вул. Лермонтова;

–   вул. Санжаревського (від буд. №18 до кінця);

–   вул. Осіння;

–   вул. Петра Дорошенка;

–   вул. Кооперативна;

–   вул. Рєпіна;

–   вул. Івана Богуна, І пров. вул. Івана Богуна;

–   вул. Надколійна;

–   вул. Мірошниченка, І пров. вул. Мірошниченка;

–   вул. Прорізна (від буд. №№ 36, 43 до кінця);

–   вул. Спортивна;

–   вул. Широка;

–   вул. Тургенєва, І-ІІ пров. вул. Тергенєва;

Продовження додатка 3

 

–   вул. Рокосовського, І-ІV пров. вул. Рокосовського;

–   вул. Маяковського;

–   вул. Анан’єва;

–   вул. Пряма, І пров. вул. Прямої;

–   вул. Клубна (непарна сторона буд. №63-95, парна сторона №62-70);

–   вул. Гагаріна;

–   вул. Панфілова;

–   вул. Успенсько-Троїцька (непарна сторона  буд. №№57-89, парна сторона буд. №98-128), І-ІІ пров. вул. Успенсько-Троїцької;

–   вул. Деповська (від буд. №59 до кінця);

–   вул. Крилова;

–   вул. Ярослава Мудрого;

–   вул. Толстого;

–   вул. Степана Разіна;

–   вул. Авіаторів.

Конотопська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №13  Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Таірова;

–   вул. Максима Рильського;

–   вул. Кузнєчна;

–   вул. Василя Стуса;

–   вул. Трудова (парна сторона  буд. №2-54, непарна сторона буд. №1-47);

–   вул. Ливарна;

–   вул. Слюсарна;

–   вул. 1 Травня (парна сторона  буд. №2- 40, непарна сторона буд. №1-59);

–   вул. Довженка;

–   вул. Лугова;

–   вул. Котельна;

–   вул. Кобзарів;

–   вул. Ореста Квача;

–   вул. Богдана Хмельницького, І-ІV пров. вул. Богдана Хмельницького;

–   вул. Південна;

–   вул. Стаханівська;

–   вул. Григорія Сковороди, І-ІV пров. вул. Григорія Сковороди;

–   вул. Фізкультурна;

–   вул. Ушакова;

–   вул. Суворова;

–   вул. Ніжинська (парна сторона буд. №1- 61, непарна сторона буд. № 2- 66), І-VІ пров. вул. Ніжинської;

–   вул. Матросова;

Продовження додатка 3

 

–   вул. Серафимовича, І-ІІІ пров. вул. Серафимовича;

–   вул. Соснівська;

–   вул. Андрія Ваховського;

–   вул. Вишнева;

–   вул. Професійна (парна сторона буд №2-22, непарна сторона буд. №1-99);

–   вул. Гоголя, І пров. вул. Гоголя;

–   вул. Анатолія Шульги (парна сторона буд. №2-60, непарна сторона буд. №1-53);

–   вул. Коцюбинського, І пров. вул. Коцюбинського;

–   вул. 6 Вересня;

–   вул. Чкалова.

Конотопська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №14  Конотопської міської ради Сумської області –   вул. Січових Стрільців;

–   вул. Достоєвського;

–   вул. Космонавтів;

–   вул. Смілянського;

–   вул. Леся Курбаса;

–   вул. Ігоря Сікорського;

–   вул. Вільямса;

–   вул. Стояна;

–   вул. Франка, І пров. вул. Франка;

–   вул. Пилипа Орлика, І-ІІІ пров. вул. Пилипа Орлика;

–   вул. 1 Травня (від буд. №№ 42, 61 до кінця);

–   вул. Ніжинська (від буд. №№ 63, 68 до кінця);

–   вул. Чайковського;

–   вул. Трудова (від буд. №№ 49, 56 до кінця);

–   вул. В’ячеслава Чорновола;

–   вул. Грибоєдова;

–   вул. Дмитра Вишневецького, І-V пров. вул. Дмитра Вишневецького;

–   вул. Володимира Вернадського;

–   вул. Івана Мазепи;

–   вул. Ціолковського;

–   вул. Професійна (від буд. №№ 24, 101 до кінця), І-ІІІ пров. вул. Професійної;

–   вул. Лісна;

–   вул. Григорія Мацейка;

–   вул. Декабристів;

–   вул. Анатолія Шульги (від буд №№55, 62 до кінця);

–   вул. Єсеніна;

–   вул. Дмитра Карпенка;

–   вул. Колісна;

–   вул. Лукіна;

Продовження додатка 3
–   вул. Панова;

–   вул. Куколка;

–   вул. Виговського, І-ІІ пров. вул. Виговського;

–   вул. Квітки-Основ’яненка, І-ІІІ пров. вул. Квітки-Основ’яненка;

–   вул. Новоселівська, І пров. вул. Новоселівської.

Підлипненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Конотопської міської ради Сумської області с. Підлипне

с. Калинівка

с. Лобківка

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                        В.І.Яроцький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

від 26.06.2018 № 141

 

 

Склад комісії

з обліку дітей шкільного віку і учнів

м Конотопа

 

Секретар Конотопської міської ради, голова комісії;

Начальник відділу освіти Конотопської міської ради, заступник        голови комісії;

Заступник начальника відділу освіти Конотопської міської ради, секретар комісії.

 

Члени комісії

 

Головний спеціаліст відділу освіти Конотопської міської ради;

Директор (завідувач) Конотопського ДНЗ №1 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор (завідувач) Конотопського ДНЗ №2 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор (завідувач) Конотопського ДНЗ №3 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор (завідувач) Конотопського ДНЗ №4 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор (завідувач) Конотопського ДНЗ №5 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор (завідувач) Конотопського ДНЗ №6 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор (завідувач) Конотопського ДНЗ №7 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор (завідувач) Конотопського ДНЗ №8 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор (завідувач) Конотопського ДНЗ №10 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор (завідувач) Конотопського ДНЗ №11 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор (завідувач) Конотопського ДНЗ №12 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор (завідувач) Конотопського ДНЗ №13 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор (завідувач) Підлипненського ДНЗ;

Директор Конотопського навчально-виховного комплексу «Казка» Конотопської міської ради Сумської області;

Директор Конотопського навчально-виховного комплексу: ДНЗ – ЗОШ І ступеня Конотопської міської ради Сумської області;

Директор Конотопської спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №2 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Конотопської міської ради Сумської області;

Директор Підлипненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

Директор комунального закладу Сумської обласної ради Конотопська загальноосвітня санаторна школа інтернат І-ІІ ступеня;

Директор комунального закладу Сумської обласної ради Конотопська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат;

Директор ДПТНЗ «Конотопське ВПУ»;

Директор ДПТНЗ «Конотопське професійно-технічне училище»;

Директор ДПТНЗ «Конотопський професійний ліцей»;

Директор Конотопського медичного училища;

Директор індустріально-педагогічного технікуму КІ СумДУ;

Директор політехнічного технікуму КІ СумДУ;

Директор інклюзивно-ресурсного          центру (за умови створення);

Завідувач сектору міської ради з питань охорони здоров’я та праці;

Начальник відділу організаційної та кадрової роботи міської ради;

Начальник Конотопського відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумськiй областi;

Начальник служби міської ради у справах дітей міської ради.

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                         В.І.Яроцький

 

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

від 26.06.2018 № 141

 

 

 

СПИСОК ДІТЕЙ

 

№ з.п. Прізвище, ім’я та по батькові Дата народження Місце проживання чи перебування Форма навчання та належність до категорії осіб з особливими потребами

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                              В.І.Яроцький

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *