Начальник відділу освіти

     ІГНАТЕНКО ЛЮДМИЛА  ІВАНІВНА  – начальник відділу освіти

Прийом громадян: відповідно встановленного графіку.

Начальник відділу освіти виконує такі функції:

Створює в межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав мешканців міста на освіту, забезпечує соціальний захист дітей дошкільного, шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти.

Аналізує стан освіти в місті, розробляє регіональні програми її розвитку, науково-технічної та інноваційної діяльності, організовує і контролює їх виконання.

Здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти.

Затверджує положення про структурні підрозділи відділу.

Розпоряджається коштами в межах затверджених кошторисом витрат.

Подає на затвердження міському голові кошторис доходів і видатків та штатний розпис відділу освіти в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників закладів освіти за погодженням з міським головою.

Визначає функціональні обов’язки працівників відділу освіти Конотопської міської ради.

Видає в межах компетенції відділу освіти накази, організовує та контролює їх виконання.

Призначає за погодженням з територіальним інститутом післядипломної освіти завідуючого методичним кабінетом.

Призначає і звільняє заступників керівників установ освіти і педагогічних працівників за погодженням з керівниками відповідних закладів освіти, заохочує та накладає дисциплінарні стягнення.

Керує колегією відділу освіти.

Створює систему моніторингу ефективності управлінських рішень та їх впливу на якість освітніх послуг на всіх рівнях.

Готує проекти рішень сесії міської ради та міськвиконкому з питань освіти.

Забезпечує контроль над господарчою діяльністю навчальних закладів міста.

Сприяє співпраці відділу освіти міської ради з структурними підрозділами міської ради та іншими міськими службами, установами, організаціями.

Здійснює особистий прийом громадян з питань, які стосуються діяльності відділу освіти та вживає заходів щодо своєчасного розгляду пропозицій, заяв, скарг.

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *