ПРОТОКОЛ №4 засідання колегії відділу освіти від 22.12.2018

Дата проведення – 22.12.2018

Час проведення – 09:00

Місце проведення – відділ освіти Конотопської міської ради (актова зала)

 

Голова – Беспала О.В., начальник відділу освіти

Секретар – Гаценко Л.Г., заступник начальника відділу освіти

Присутні члени колегії – 6 осіб:

Бугара О.Д. – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки;

Півовар Н.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи Конотопської ЗОШ №7 імені Г.Гуляницького;

Мищишина Є.З. – директор школи мистецтв;

Гуминська О.П. – головний спеціаліст відділу освіти;

Бібик В.В. – директор Конотопського інституту Сумського державного університету

Шатохіна Н.М. – завідувач дошкільного навчального закладу №4 «Сонечко».

Відсутні члени колегії – 2:

Онищенко Т.М. – методист міського методичного кабінету;

Гричановський А.М. – директор спеціалізованої школи I-III ступенів №12.

На колегію запрошені: апарат відділу освіти Конотопської міської ради; працівники міського методичного кабінету; керівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти міста – усього 35 осіб (список присутніх додається).

 

Порядок денний:

 

 1. Про порядок атестації та готовність до сертифікації педагогічних кадрів у світлі Закону України «Про освіту»

Доповідач:          Зеленська Людмила Миколаївна, завідувач міського методичного кабінету;

Співдоповідач:   Бондар Світлана Михайлівна, директор Конотопської СШ №9.

 1. Про стан формування соціокультурної компетентності на уроках української мови та літератури.

Доповідач:          Зеленська Людмила Миколаївна, завідувач міського методичного кабінету;

Співдоповідач:   Пасько Ірина Анатоліївна, учитель української мови та літератури СШ №9.

 1. Про стан та проблеми виявлення, діагностики та психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

Доповідач:          Блонова Тетяна Миколаївна, директор ІРЦ;

Співдоповідач:   Волкова Олена Вікторівна, дефектолог ДНЗ №4 «Сонечко».

 1. Про стан роботи з профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді у СШ №3, ЗОШ №5, ЗОШ №7, СШ №12, ЗОШ №14.

Доповідач:          Мороз Алла Олексіївна, заступник начальника відділу освіти;

Співдоповідач:   Костель Аліна Олександрівна, головний спеціаліст служби у справах дітей.

 1. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 2018 році у відділі освіти Конотопської міської ради.

Доповідач:          Гаценко Людмила Григорівна, заступник начальника відділу освіти.

 1. Про схвалення проекту плану роботи відділу освіти на 2019 рік.

Доповідач:          Беспала Ольга Віталіївна, начальник відділу освіти.

 1. Про хід виконання рішення колегії від 26.12.2017 «Про соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації різних форм навчання у ДНЗ №1,2,3,4, НВК: ЗОШ 1 ступеня – ДНЗ та ЗОШ № 7, 13, СШ №9, Підлипненській ЗОШ».

Доповідач:          Блонова Тетяна Миколаївна, директор ІРЦ.

 1. Про хід виконання п.2.5. і 3.2. рішення колегії від 12.06.2018 «Про стан реалізації окремих положень Закону України «Про освіту», що потребують негайного практичного застосування».

Доповідач:          Гаценко Людмила Григорівна, заступник начальника відділу освіти.

 1. СЛУХАЛИ:

Зеленську Людмилу Миколаївну, завідувача міського методичного кабінету, яка доповіла про порядок атестації та готовність до сертифікації педагогічних кадрів у світлі Закону України «Про освіту» (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛА:

         Бондар Світлана, директор Конотопської СШ №9 – текст доповіді додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

1.Інформацію взяти до відома та виконання.

 1. Відділу освіти Конотопської міської ради, міському методичному кабінету:

2.1. Здійснювати моніторинг системи організації і проведення атестації, готовності до сертифікації педагогічних працівників у закладах освіти.

Постійно

2.2. Створювати умови педагогічним працівникам для підвищення кваліфікації у зв’язку із поступовим переходом на її здійснення у формі курсів за вибором.

Упродовж перехідного періоду

2.3. Продовжувати надання консультативної допомоги з питань атестації та сертифікації педагогічних працівників.

Постійно

 1. Керівникам закладів освіти:

3.1.Розглянути на засіданні педагогічної ради питання підготовки педагогічних працівників до сертифікації.

До кінця 2018-2019 н.р.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника начальника відділу освіти Гаценко Л.Г.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Зеленську Людмилу Миколаївну, завідувача міського методичного кабінету, яка доповіла про стан формування соціокультурної компетентності на уроках української мови та літератури (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛА:

Пасько Ірина Анатоліївна, учитель української мови і літератури конотопської СШ №9, – текст виступу додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Визнати роботу відділу освіти та закладів освіти міста щодо формування соціокультурної компетентності учнів на уроках української мови та літератури у Конотопських СШ № 2, 3, 9, 12, ЗОШ № 10, 11, 13 задовільною.
 2. Керівникам закладів освіти:

2.1.Тримати на контролі питання формування соціокультурної компетентності учнів на уроках української мови та літератури.

Постійно

2.2.Активізувати роботу вчителів української мови та літератури з поширення досвіду роботи з питання формування соціокультурної компетентності учнів, представлення напрацювань педагогів на педагогічних виставках, надання матеріалів до друку у фахових виданнях.

Постійно

2.3.Сприяти популяризації спілкування українською мовою серед батьків.

Постійно

3.Учителям української мови:

3.1.На засіданні міського методичного об’єднання вчителів української мови  та літератури ознайомитися з матеріалами колегії відділу з питання «Формування соціокультурної компетентності учнів на уроках української мови та літератури».

3.2.Здійснювати відбір соціокультурних відомостей освітніх галузей «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Художня культура» тощо.

3.3.Використовувати на уроках високохудожні взірці світової культури.

3.4.Спонукати учнів до практичного використання знань в позакласній та позашкільній діяльності, до науково-пошукових досліджень.

 1. Продовжувати реалізацію соціокультурної змістової лінії через віртуальні подорожі, відвідування музеїв, історичних пам’яток України.
 2. Контроль за виконанням рішення колегії з даного питання покласти на завідувача Конотопського міського методичного кабінету Зеленську Л.М.
 3. Хід виконання даного питання розглянути на нараді директорів у травні 2019 року.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Блонову Тетяну Миколаївну, директора Конотопського ІРЦ, яка доповіла про стан та проблеми виявлення, діагностики та психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛА:

         Волкова Олена Вікторівна, дефектолог ДНЗ №4 «Сонечко», – текст доповіді додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію директора інклюзивно-ресурсного центру Блонової Т.М. про стан та проблеми виявлення, діагностики та психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами прийняти до відома.
 2. Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти:

2.1. Своєчасно інформувати батьків (осіб, що їх замінюють) дітей щодо проблем, пов’язаних з їх навчанням, розвитком та соціалізацією в закладі.

Постійно

2.2. Детально вивчити питання щодо потреби впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти та подавати свої пропозиції щодо відкриття інклюзивних (спеціальних) класів/груп до відділу освіти за 6 місяців до початку нового навчального року.

Постійно

 1. Директору інклюзивно-ресурсного центру (Блонова Т.М.):

3.1. Систематично оновлювати та уточнювати банки даних дітей з особливими освітніми потребами, реєстри дітей, що пройшли комплексну оцінку в інклюзивно-ресурсному центрі  з метою прогнозування та впровадження інклюзивного/інтегрованого навчання в закладах освіти міста.

Постійно

3.2.Забезпечити призначення на роботу фахівців інклюзивно-ресурсного центру за результатами конкурсного відбору. У разі неподання відповідних заявок на вакансії фахівців ІРЦ вивчити можливість прийняття відповідних фахівців за сумісництвом шляхом укладання цивільно-правових угод.

З 03.12.2018

3.3.Забезпечити проведення комплексної оцінки розвитку дітей віком від 2 до 18 років та надання корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами з 01.01.2019 за запитом батьків.

Постійно

 1. Завідувачу міського методичного кабінету (Зеленська Л.М.):

4.1. Організувати методичний супровід впровадження інклюзивного (інтегрованого) навчання в ЗЗСО шляхом організації систематичної роботи методичного об’єднання вчителів та асистентів, що працюють в інклюзивних класах.

Постійно

4.2. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на базі Сумського обласного педагогічного інституту післядипломної освіти за потребою.

Постійно

 1.    Методисту психологічної служби (Шкурко О.С.):

5.1. Здійснювати роботу щодо формування толерантного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення практичними психологами закладів освіти відповідних тренінгів, майстер-класів тощо.

Постійно

 1. Відділу освіти Конотопської міської ради:

6.1. Продовжити роботу щодо створення умов для безперешкодного доступу дітей з особливими освітніми потребами до будівель та приміщень закладів освіти.

Постійно

6.2. Продовжувати роботу щодо організації інклюзивної освіти в закладах міста, шляхом розширення мережі інклюзивних (спеціальних) класів (груп) шляхом відкриття 2-х інклюзивних класів на базі Конотопської ЗОШ № 10 та Конотопського НВК: ЗОШ І ст. – ДНЗ відповідно та 1-го спеціального класу на базі Конотопського НВК: ЗОШ І ст. – ДНЗ.

З 01.09.2019

6.3. Створити необхідні умови по облаштуванню інклюзивно-ресурсного центру шляхом поетапної закупівлі обладнання (мультимедійного обладнання, дидактичного матеріалу, обладнання для зали ЛФК).

До 01.01.2021

6.4. Хід виконання даного рішення розглянути на колегії відділу освіти у грудні 2019 року.

 1. Контроль за виконанням рішення колегії з даного питання залишаю за собою.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Мороз Аллу Олексіївну, заступника начальника відділу освіти, яка доповіла про стан роботи з профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді у СШ №3, ЗОШ №5, ЗОШ №7, СШ №12, ЗОШ №14 (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛА:

         Костель Аліна Олександрівна, головний спеціаліст служби у справах дітей, – текст доповіді додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію з питання стану роботи з профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді у СШ №3, ЗОШ №5, ЗОШ №7, СШ №12, ЗОШ №14 взяти до відома.
 2. Відділу освіти Конотопської міської ради та міському методичному кабінету:
  • Розробити на 2019-2020 навчальний рік типовий план спільних дій між закладами освіти, відділом освіти, службою у справах дітей та кримінальною превенцією, спрямований на профілактику правопорушень та злочинності серед дітей.

до 01.04.2019

 • Розробити методичні рекомендації щодо алгоритму роботи з учнями «групи ризику».

до 15.03.2019

 • Проводити спільно зі службою у справах дітей рейди «Урок», «Вечірнє місто», «Комп’ютерні клуби».

Постійно

 1. Директорам закладів загальної середньої освіти посилити особистий контроль за відвідуванням учнями закладів освіти з обов’язковим повідомленням відділу освіти про учнів, які без поважних причин мають пропуски понад 10 днів та складанням відповідних актів.

Постійно

 1. Заступникам директорів з виховної роботи:
  • Організувати просвітницьку та правовиховну роботу з батьками.

Постійно

 • Продовжувати профілактичну роботу в закладах освіти щодо профілактики насильства та жорстокого поводження з дітьми

Постійно

 • Залучати 100% учнів з девіантною поведінкою до оздоровлення, позакласної та позашкільної роботи.

Постійно

 • Активізувати роботу органів учнівського самоврядування з питань профілактичної роботи в учнівському середовищі.

Постійно

 1. Контроль за рішенням колегії покласти на заступника начальника відділу освіти Мороз А.О.
 2. Хід виконання рішення колегії розглянути на колегії відділу освіти у червні 2019 року.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Гаценко Людмилу Григорівну, заступника начальника відділу освіти, яка доповіла про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 2018 році у відділі освіти Конотопської міської ради (інформація додається до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Беспалу Ольгу Віталіївна, начальника відділу освіти, яка доповіла про підготовку проекту плану роботи відділу освіти 2019 рік та запропонувала схвалити орієнтовний план засідань колегії відділу освіти на 2019 рік – додається).

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію взяти до відома.
 2. Схвалити план засідань колегії відділу освіти на 2019 рік.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Блонову Тетяну Миколаївну, директора ІРЦ, яка доповіла  хід виконання рішення колегії від 26.12.2017 «Про соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації різних форм навчання у ДНЗ №1,2,3,4, НВК: ЗОШ 1 ступеня – ДНЗ та ЗОШ № 7, 13, СШ №9, Підлипненській ЗОШ» (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію директора інклюзивно-ресурсного центру Блонової Т.М. Про хід виконання рішення колегії від 26.12.2017 р. «Про стан соціалізації дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації різних форм навчання у ДНЗ №1,2,3,4; НВК: ЗОШ І ступеню – ДНЗ, ЗОШ №7, 13, СШ №9, Підлипненській ЗОШ» прийняти до відома.
 2. Питання «Про хід виконання рішення колегії від 26.12.2017 р. «Про стан соціалізації дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації різних форм навчання у ДНЗ №1,2,3,4; НВК: ЗОШ І ступеню – ДНЗ, ЗОШ №7, 13, СШ№9, Підлипненській ЗОШ» зняти з контролю.
 3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Гаценко Людмилу Григорівну, заступника начальника відділу освіти, яка доповіла про хід виконання п.2.5. і 3.2. рішення колегії від 12.06.2018 «Про стан реалізації окремих положень Закону України «Про освіту», що потребують негайного практичного застосування» (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Узяти до відома інформацію «Про хід виконання п.2.5.і 3.2. рішення колегії від 12.08.2018 «Про стан реалізації окремих положень Закону України «Про освіту», що потребують негайного практичного застосування»
 2. Залишити на контролі виконання п.2.5.і 3.2. рішення колегії від 12.08.2018 «Про стан реалізації окремих положень Закону України «Про освіту», що потребують негайного практичного застосування»
 3. Відділу освіти міської ради (головному бухгалтеру Бачал Т.І. та провідному спеціалісту Мусієнко Ю.М.):
  • Забезпечити оприлюднення кошторисів та фінансової звітності по кожному закладу освіти за 2018 рік.

Невідкладно

 • Надавати закладам освіти кошториси та фінансові звіти для подальшого оприлюднення на офіційних веб-сайтах

З початку 2019 року

 • Забезпечувати своєчасне оприлюднення кошторису та фінансової звітності по відділу освіти.

Постійно

 • Тримати на контролі питання оприлюднення усієї інформації відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста.

Постійно

 1. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста:
  • Забезпечити дотримання законодавства України за зверненнями громадян та належне ведення відповідного діловодства.

Постійно

 • Забезпечити оприлюднення усієї інформації відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту».

До кінця 2018 року

 • Забезпечувати на офіційних веб-сайтах своєчасне та систематичне оновлення інформації відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту».

Постійно

 • Надати інформацію відділу освіти про хід виконання п.2.5.і 3.2. рішення колегії від 12.08.2018 «Про стан реалізації окремих положень Закону України «Про освіту», що потребують негайного практичного застосування».

До 25 січня 2019 року

 1. Розглянути повторно хід виконання п.2.5. і 3.2. рішення колегії від 12.08.2018 «Про стан реалізації окремих положень Закону України «Про освіту», що потребують негайного практичного застосування» у зв’язку з неповним виконанням зазначених пунктів.

Березень, 2019

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника начальника відділу освіти Гаценко Л.Г.

 

 

 

Голова колегії, начальник відділу освіти                                О.БЕСПАЛА

 

 

Секретар колегії                                                                          Л.ГАЦЕНКО

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *