Всесвітній день інформації

.

В останню п’ятницю листопада традиційно відзначають Всесвітній день інформації.

Отже, що ж таке інформація? Відповідь на вказане запитання знайдемо у статті 1 Закону України «Про інформацію», згідно якої інформація це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Конституцією України закріплене:

  • право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, що включає в себе можливість вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір;
  • право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк;
  • право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

Разом з тим, в Конституції України зазначається про недопустимість збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, а також гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

Законом України «Про звернення громадян» визначене право громадян звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Звернутися до управління освіти Конотопської міської ради Сумської області із заявою, скаргою та пропозицією Ви можете шляхом надсилання листа на адресу: 41615,   вул. Жарікова,12, м. Конотоп, каналами електронного зв’язку muo-konotop@ukr.net або під час особистого прийому.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *