Відбулася колегія відділу освіти Конотопської міської ради

 

27 грудня 2016 р. відбулася колегія відділу освіти Конотопської міської ради.  Першим питанням порядку денного було питання «Про стан виконання Плану заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти на 2012-2016  р.р.»

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан виконання Плану заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти на 2012-2016 р.р., колегія відділу освіти Конотопської міської ради відмічає, що в місті проведена певна робота з даного питання. Конотопським міським методичним кабінетом реалізується План заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти на 2012-2016 н.р. та контролюється стан його виконання.

Організація методичної роботи в місті направлена на підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників, активізацію творчого потенціалу кожного вчителя, спонукає до аналізу власного досвіду, оволодіння знаннями щодо впровадження нових підходів до організації навчально-виховного процесу та забезпечення якості освіти, переорієнтацію навчання з засвоєння величезної суми знань на освоєння компетентностей.

Обласний моніторинг щодо стану впровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти, який було проведено з 4 по 22 квітня 2016 року, дав можливість оцінити рівень готовності учителів початкових класів до роботи за новим документом.

Результатами моніторингу доведено, що у всіх вищезазначених закладах створено сприятливе середовище для успішної адаптації дитини до систематичного шкільного навчання: це сучасні кабінети, затишні кімнати відпочинку, ігрові куточки. Для зміцнення фізичного здоров’я учнів учителі впроваджують ранкову зарядку, проводять фізкультхвилинки, динамічні паузи, рухливі ігри. У навчально-виховному процесі більшість педагогів використовують інформаційно-комунікаційні технології. У кожного вчителя є оновлені навчальні програми, відповідно до яких складено календарно-тематичне планування. Педагоги володіють новими критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів. Навчально-методична література, яка використовується  у  закладах, має гриф МОН України  «рекомендовано».

Виходячи з викладеного вище, з метою реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти, покращення умов перебування дитини в навчальному закладі, колегія  ухвалила:

1.Роботу щодо виконання Плану заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти на 2012-2016 р.р визнати задовільною.

2. Конотопському міському методичному кабінету:

2.1. Постійно надавати практичну методичну допомогу учителям початкових класів з питань реалізації Державного стандарту.

2.2. Організовувати проведення «круглих столів», засідань малих колективних форм методичної роботи, постійно діючих семінарів-практикумів, міських методичних об’єднань учителів початкових класів із висвітлення питань специфіки реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти.

3. Керівникам навчальних закладів:

3.1. Забезпечити методичний супровід  та  реалізацію нормативних вимог  Державного  стандарту  початкової  загальної  освіти.

3.2. Сприяти участі педагогів початкової школи в створенні навчально-методичного забезпечення на рівні шкільних та міських методичних об’єднань.

3.3. Організувати для вчителів початкових класів ярмарки педагогічних ідей, панорами творчих уроків з метою обміну досвідом роботи щодо реалізації  Державного стандарту початкової загальної освіти.

3.4. Сприяти покращенню матеріально-технічної бази навчальних закладів.

3.5. Посилити контроль за організацією навчально-виховного процесу школи І ступеня та роботою  груп продовженого дня.

3.6. Створити оптимальні умови в навчальних закладах щодо забезпечення можливості вільного та морально відповідального вибору батьками і вчителями варіативної складової навчального плану, нових технологій та методик навчання, з урахуванням наступності й перспективності допрофіль-ної і профільної освіти.

3.7. Створити канали Інтернет-інформації для батьків першокласників з метою підготовки їх до нової соціальної ролі.

4. Учителям початкових класів:

4.1. Вивчати кращий досвід колег-учителів початкових класів щодо реалізації  Державного стандарту початкової загальної освіти.

4.2. На уроках систематично проводити роботу щодо формування ключових та предметних компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров’язбережувальної та інформацій-но-комунікаційної.

4.3. Створювати  сприятливі  умови  для  інтелектуального, духовного,

естетичного та фізичного розвитку учнів початкових класів шляхом упровадження ефективних технологій та методик навчання, контрольно-діагностичної діяльності.

4.4.Постійно впроваджувати особистісно зорієнтований підхід у навчально-виховний процес початкових класів.

4.5. Постійно підвищувати свій професійний рівень з використання ІКТ в навчально-виховному процесі початкової школи.

4.6. Постійно підвищувати рівень власної фахової компетентності.

4.7. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології під час проведення уроків, позакласних заходів, з метою професійної мобільності та конкурентоспроможності в нових соціокультурних умовах.

4.8. Підвищувати якість початкової загальної освіти учнів, формувати в них уміння самостійно здобувати знання і творчо застосовувати їх на практиці.

4.9.Активізувати  використання  здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі, сприяти підвищенню рухової активності учнів початкових класів на навчальних заняттях, перервах та в позаурочний час.

4.10. Активізувати  роботу з батьківської громадськістю щодо підвищення їх відповідальності за навчання та виховання дітей, інформаційно-просвітницьку роботу з батьками першокласників стосовно особливостей упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *