Умови проведення учнівських олімпіад

У М О В И

проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських

олімпіад  у м. Конотоп

у 2019-2020 навчальному році

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад проводиться згідно з Положенням  про Всеукраїнські учнівські олімпіади, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  17 листопада 2011 року за № 1318/20056, з таких навчальних предметів: української мови та літератури, англійської, німецької, французької мов, історії, математики, фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії, інформатики, інформаційних технологій, економіки, правознавства, російської мови та літератури, трудового навчання.

  1. ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАД

 

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів проводиться з 3 листопада по 23 грудня 2018 року на базі закладів освіти          м. Конотопа згідно з графіком. У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад беруть участь учні, переможці І етапу олімпіад по одному учню від кожної паралелі класу та не більше 3 учнів від  класів з поглибленим вивченням предмета та  1-3 учні з класів (6,7,8) олімпіада в яких з даного предмета проводиться вперше. За рішенням оргкомітету ІІ етапу  додаткова кількість учасників ІІ етапу  допускається за умови високої результативності учнів на               І етапі олімпіад. Поіменний склад учасників ІІ етапу олімпіад затверджується оргкомітетом на підставі письмових  заявок закладів освіти міста, оформлених за визначеною формою.

Час на виконання завдань з кожної дисципліни визначається рекомендаціями ОІППО з кожного предмета, але  не менше 3-х астрономічних годин. Під час виконання завдань в аудиторії можуть знаходиться тільки члени робочої групи, відповідальні за даний клас, голова журі та члени оргкомітету. Учні сидять по одному за партою, спілкування між учасниками олімпіади під час виконання завдань не дозволяється. За порушення Положення, Умов проведення олімпіад член оргкомітету та голова журі мають право позбавити будь-якого учня участі в олімпіаді, про що робиться відповідний запис у протоколі журі. За гострої необхідності учасник олімпіади з дозволу представника робочої групи, залишивши роботу на столі, може вийти з аудиторії на 3-5 хвилин у супроводі одного з членів робочої групи. Після того, як час на виконання завдань вичерпаний, член робочої групи збирає роботи учасників олімпіади і передає їх члену оргкомітету, відповідальному за проведення даної олімпіади.

Член оргкомітету шифрує роботи, залишає у себе обкладинки, а роботи передає особисто голові журі для перевірки. Журі ретельно перевіряє кожну роботу, виставляє за кожне завдання кількість набраних балів і підраховує загальну суму балів. По кожному класу журі визначає призерів олімпіади відповідно до кількості набраних балів.

         При перевірці члени журі користуються методичними рекомендаціями та критеріями оцінювання, розробленими Міністерством освіти і науки молоді та спорту України, по кожній дисципліні окремо. Після перевірки кожна робота підписується головою журі і членами журі. Після цього член оргкомітету розшифровує роботи. На підставі результатів оформляється протокол засідання журі по кожному класу окремо,  визначаються переможці і кандидатури до складу команди на ІІІ етап олімпіад. Протоколи підписуються головою журі, заступником голови та членами журі. Протоколи і всі роботи передаються секретарю оргкомітету. Про результати олімпіад можна дізнатися у голови та членів оргкомітету в перший робочий день після проведення олімпіади. Якщо учасник олімпіади не згоден зі своїми результатами, він має право подати апеляцію до оргкомітету протягом 3-х днів після оприлюднення результатів.

         Апеляція розглядається експертом – консультантом, головою журі та членом оргкомітету в присутності апелюючого протягом тижня з моменту подання апеляції. До розгляду апеляції оргкомітет має право залучати відповідних фахівців. Відповідно до п.3.21 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності «Забороняється втручання батьків (або осіб, що їх замінюють) та інших осіб в перебіг змагань, участь у перевірці робіт та апеляцій».

За наслідками розгляду апеляції оргкомітет приймає відповідне рішення, яке є остаточним.

 

3.ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ЇХ НАГОРОДЖЕННЯ

 

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад вважаються учні, нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів.

         Переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів нагороджуються дипломами окремо по класах.

         Переможцем не може бути учасник, який за сумарною кількістю балів набрав менше ніж третину балів від загальної кількості. І місце може отримати учасник, який набрав не менше 50 % від максимальної кількості балів по кожному класу окремо.

Кількість переможців не може перевищувати половину від загальної кількості з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *