ПРОТОКОЛ №2 засідання колегії відділу освіти від 26.06.2019

Дата проведення – 26.06.2019

Час проведення – 09:00

Місце проведення – Конотопська ЗОШ №5 (старша ланка)

 

Голова – Беспала О.В., начальник відділу освіти

Секретар – Гаценко Л.Г., заступник начальника відділу освіти

Присутні члени колегії – 7 осіб:

Гричановський А.М. – директор спеціалізованої школи I-III ступенів №12;

Бугара О.Д. – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки;

Півовар Н.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи Конотопської ЗОШ №7 імені Г.Гуляницького;

Онищенко Т.М. – методист міського методичного кабінету;

Мищишина Є.З. – директор школи мистецтв;

Гуминська О.П. – головний спеціаліст відділу освіти;

Шатохіна Н.М. – завідувач дошкільного навчального закладу №4 «Сонечко».

Відсутні члени колегії – 1:

Бібик В.В. – директор Конотопського інституту Сумського державного університету.

 

На колегію запрошені:

працівники відділу освіти Конотопської міської ради, міського методичного кабінету;

керівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти міста – усього 36 осіб (список присутніх додається).

 

Порядок денний:

 1. Про стан упровадження у ЗЗСО міста ключової реформи Міністерства освіти і науки України Концепції НУШ.

Доповідач:          Зеленська Людмила Миколаївна, завідувач міського методичного кабінету;

Співдоповідачі:  Кашуба Тетяна Іванівна, директор Конотопської ЗОШ №11;

Ярошик Аліса Сергіївна, вчитель початкових класів Конотопської ЗОШ №5.

 1. Упровадження інноваційних методів роботи в закладах позашкільної освіти міста.

Доповідач:          Загородня Анна Олександрівна, методист міського методичного кабінету;

Співдоповідач:   Міфтахова Вікторія Віталіївна, заступник директора Конотопської дитячої школи мистецтв.

 1. Про виконання Плану заходів щодо розвитку психологічної служби на період до 2020 року.

Доповідач:          Шкурко Олена Сергіївна, методист міського методичного кабінету;

Співдоповідач:   Козіна Вікторія Сергіївна, практичний психолог Конотопської ЗОШ №10.

 1. Про стан виконання угоди між відділом освіти та Радою Профспілки та Колективних договорів.

Доповідач:          Бугара Олена Дмитрівна, голова міської організації профспілки працівників освіти і науки;

Співдоповідачі:  Побігайленко Тетяна Валентинівна, заступник голови міської організації профспілки працівників освіти і науки;

Петруша Сергій Володимирович, заступник голови міської організації профспілки працівників освіти і науки.

 1. Про стан викладання англійської мови в 4-х класах ЗЗСО.

Доповідач:          Дзюгал Людмила Вікторівна, методист міського методичного кабінету;

Співдоповідач:   Назаренко Надія Василівна, заступник директора з навально-виховної роботи Конотопської ЗОШ № 14.

 1. Про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 26.10.2018 «Про підсумки літньої оздоровчої кампанії 2018 року».

Доповідач:          Мусієнко Юлія Миколаївна, провідний спеціаліст відділу освіти

 1. Про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 22.12.2018 «Про стан роботи з профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді у ЗЗСО № 3,5,7,12,14».

Доповідач:          Мороз Алла Олексіївна, заступник начальника відділу освіти.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Зеленську Людмилу Миколаївну, завідувач міського методичного кабінету, яка доповіла про стан упровадження у ЗЗСО міста ключової реформи Міністерства освіти і науки України Концепції НУШ (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛИ:

         Кашуба Тетяна Іванівна, директор Конотопської ЗОШ №11 – текст доповіді додається до протоколу.

Ярошик Аліса Сергіївна, вчитель початкових класів Конотопської ЗОШ №5 – текст доповіді додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію завідувача науково-методичної установи Конотопський міський методичний кабінет Зеленської Л.М. взяти до відома.
 2. Визнати організацію освітнього процесу в початковій школі закладів загальної середньої освіти міста такою, що відповідає вимогам Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та Державного стандарту початкової загальної освіти.
 3. Директорам закладів освіти:

3.1. Проаналізувати на нараді при директорові довідку «Про стан упровадження Концепції «Нова українська школа» в закладах загальної середньої освіти міста Конотопа.

До 15.09.2019 р.

3.2. Здійснювати дієвий контроль за організацією освітнього процесу в закладах освіти  в умовах Нової української школи.

Постійно

3.3. Продовжити роботу по створенню сприятливого освітнього середовища для інтелектуального, духовного, фізичного розвитку учнів початкової школи відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа», зокрема відповідність класних кімнат для учнів 1-х класів Методичним рекомендаціям щодо організації освітнього простору Нової української школи, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 р. № 283.

Постійно

3.4. Розглядати питання реалізації  НУШ на нарадах при директорові,

засіданнях педагогічної ради та шкільних методичних об’єднань.

Упродовж навчального року

3.5. Організовувати в закладах освіти наставницьку підтримку вчителям, які працюють чи будуть працювати в умовах НУШ.

Постійно

3.6. Спонукати педагогів до використання передового педагогічного досвіду учителів пілотних шкіл та учителів-тренерів щодо організації освітнього процесу в 1-х класах в умовах роботи НУШ через відвідування міських, обласних та Всеукраїнських методичних заходів.

Постійно

3.7. Забезпечувати функціонування консультаційних центрів для батьків майбутніх першокласників та впроваджувати різноманітні форми роботи з батьками учнів з метою підготовки їх до нової соціальної ролі та концепції Нової української школи, формування в них спеціальних знань про розвиток дитини.

Щорічно до 2022 р.

3.8. Розвивати педагогіку партнерства, побудовану на співпраці та взаєморозумінні між адміністрацією школи, учителями та батьками учнів задля реалізації спільної мети – щасливої й успішної дитини.

Постійно

3.9. Дотримуватись принципів відкритості, прозорості, систематичного інформування громадськості на стендах та сайті школи, загальношкільних конференціях про хід реалізації  у закладі основних засад Концепції  Нової української школи та матеріально-технічного забезпечення НУШ на інформаційних стендах та сайтах закладу.

Постійно

 1. Учителям початкових класів:

4.1.Неухильно виконувати чинні нормативні документи щодо впровадження нового Державного стандарту та Концепції «Нова українська школа».

Постійно

4.2. Систематично проводити роботу щодо формування ключових та предметних компетентностей, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку учнів початкових класів відповідно до вимог.

Постійно

 1. Науково-методичній установі Конотопському міському методичному кабінету:

5.1. Проаналізувати інформацію про організацію освітнього процесу в умовах Нової української школи на засіданнях міських методичних об’єднань учителів початкових класів.

Серпень 2019 р.

5.2. Продовжити здійснення постійного методичного супроводу щодо запровадження нового Державного стандарту в початкових класах освітніх закладів міста та координувати їх роботу. Забезпечувати науково-методичний супровід викладання навчальних предметів у школі І ступеня.

Постійно

 1. 6. Відділу освіти Конотопської міської ради (начальник Беспала О.В.):

6.1. Тримати на контролі питання організації освітнього процесу в умовах Нової української школи.

6.2. Продовжити роботу по створенню сприятливого освітнього середовища для інтелектуального, духовного, фізичного розвитку учнів початкової школи відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа», зокрема, відповідність класних кімнат для учнів 1-х класів Методичним рекомендаціям щодо організації освітнього простору Нової української школи, затвердженим  наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 № 283.

6.3. Проводити моніторинг функціонування та активного використання

в дії облаштування нового освітнього середовища закладів загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа» (сучасними меблями, дидактичними матеріалами, комп’ютерним обладнанням).

6.4. Забезпечувати проходження учителями початкових класів підготовки для роботи в умовах Нової української школи (курси, тренінги, семінари, конференції тощо).

6.5. Продовжити системну координацію заходів щодо впровадження Концепції Нової української школи та Державного стандарту початкової освіти у закладах освіти міста. Забезпечувати своєчасне освоєння коштів освітньої субвенції  з  державного та місцевого бюджетів на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

6.6. З 1 вересня 2019 року встановити доплату в розмірі 20% від посадового окладу вчителям класів Нової української школи, керівникам закладів загальної середньої освіти, в яких здійснюють навчання за новим Державним стандартом початкової освіти, їх заступникам, посади яких віднесено до посад педагогічних працівників.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника начальника відділу освіти Конотопської міської ради Гаценко Л.Г. та завідувача міського методичного кабінету Зеленську Л.М.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 1. СЛУХАЛИ:

Загородню Анну Олександрівну, методиста міського методичного кабінету, яка доповіла про упровадження інноваційних методів роботи в закладах позашкільної освіти міста (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛА:

Міфтахова Вікторія Віталіївна, заступник директора Конотопської дитячої школи мистецтв – текст доповіді додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Визнати роботу відділу освіти та закладів позашкільної освіти щодо впровадження інноваційних технологій в освітній процес достатньою.
 2. Керівникам закладів позашкільної освіти:

2.1. Активізувати роботу педагогів з поширення досвіду роботи, представлення  власних робіт на педагогічних форумах, творчих виставках, надання матеріалів до друку у фахових   виданнях з даного питання.

Постійно

2.2. Здійснити контроль поповнення банку даних керівників гуртків новими інноваційними методами роботи, упровадити один із інноваційних методів у роботу гуртка закладу за відповідним напрямом, спланувати роботу методичного консультпункту для педагогів з даного питання.

До 30 вересня 2019

2.3. Систематично здійснювати заходи щодо покращення матеріально-технічних умов для організації інноваційної діяльності педагогів закладів позашкільної освіти.

Постійно

2.4. Висвітлювати в засобах масової інформації та на сайтах питання щодо впровадження інноваційних технологій в закладах  позашкільної освіти міста.

Постійно

 1. Директору станції юних техніків Довгополому П. удосконалити роботу щодо вивчення та впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду, новаторських пошуків педагогів, інноваційних технологій.

До 30 листопада 2019

 1. Методисту міського методичного кабінету Загородній А.О.:

4.1. Активізувати роботу науково-методичних об’єднань педагогів, які здійснюють інноваційну педагогічну діяльність за окремими педагогічними технологіями для обміну досвідом.

Постійно

4.2.Запровадити організацію навчально-методичних семінарів для ознайомлення освітян з педагогічними інноваційними технологіями та поширення досвіду їх упровадження в закладах позашкільної освіти інших міст області.

Постійно

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 1. СЛУХАЛИ:

Шкурко Олену Сергіївну, методиста міського методичного кабінету, яка доповіла про виконання Плану заходів щодо розвитку психологічної служби на період до 2020 року (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛА:

         Козіна Вікторія Сергіївна, практичний психолог Конотопської ЗОШ №10 – текст доповіді додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Визнати роботу відділу освіти та навчальних закладів з питання виконання Плану заходів щодо розвитку психологічної служби системи освіти м. Конотопа на період до 2020 року задовільною.
 2. Керівникам закладів освіти:

2.1. Стимулювати практичних психологів щодо покращення та вдосконалення професійної діяльності, сприяти підвищенню професійної майстерності.

Постійно

2.2. Забезпечити упровадження в практику роботи практичних психологів закладів освіти програму «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей у навчальному закладі».

Вересень 2019

2.3. Забезпечити упровадження в закладах освіти навчально-профілактичних програм «Дорослішай на здоров’я», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»,  «Я – моє здоров’я – моє життя», «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»,

Вересень 2019

2.4. Систематично здійснювати заходи щодо покращення матеріально-технічних умов для організації діяльності працівників психологічної служби.

Постійно

2.5. Забезпечити постійне оновлення тематичних рубрик з проблем практичної психології та соціальної педагогіки на сайтах  навчальних закладів.

Постійно

2.6. Упроваджувати програми соціально-педагогічної і психологічної роботи з профілактики насильства і конфліктів в учнівському середовищі з використанням медіації

Постійно

 1. Методисту з психологічної служби міського методичного кабінету Шкурко О.С.:

3.1. Надавати методичну допомогу практичним психологам навчальних закладів щодо виконання пунктів Програми.

Постійно

 • Проводити щороку вивчення стану розвитку психологічної служби

системи освіти міста

Постійно

3.3. Сприяти узагальненню та поширенню інноваційного досвіду роботи працівників психологічної служби

Постійно

 1. Хід виконання даного рішення розглянути на апаратній нараді відділу освіти Конотопської міської ради у жовтні поточного року.

Жовтень 2019 року

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника начальника відділу освіти Гаценко Л.Г.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 1. СЛУХАЛИ:

Бугару Олену Дмитрівну, голову міської організації профспілки працівників освіти і науки, яка доповіла про стан виконання угоди між відділом освіти та Радою Профспілки та Колективних договорів (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛИ:

Петруша Сергій Володимирович, заступник голови міської організації профспілки працівників освіти і науки – текст доповіді додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

1.Інформацію взяти до відома та виконання.

2.Відділу освіти, раді профспілки :

2.1 На принципах соціального партнерства продовжити роботу по виконанню Угоди між відділом освіти Конотопської міської ради та радою Конотопської міської організації профспілки працівників освіти і науки України.

2.2 Визнати пріоритетним завданням дотримання законодавства про працю, оплату праці, охорону праці.

2.3 Вимагати збільшення в Державному бюджеті обсягів додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів загальної середньої освіти у повному обсязі з урахуванням потреб, пов’язаних з їх оновленням та модернізацією.

2.4 Забезпечити роботу з депутатами міської ради щодо збільшення обсягів бюджетних призначень та фонду оплати праці закладів дошкільної, позашкільної освіти та інших комунальних закладів і установ освіти, необхідних для збільшення педагогічним працівникам виплати за престижність педагогічної праці, виплати грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання обов’язків згідно ст. 57 закону України «Про освіту», збільшення виплати молодшому обслуговуючому персоналу матеріальної допомоги на оздоровлення.

2.5 Домагатися включення до місцевого бюджету витрат на охорону праці в обсязі не менше 0,2% від фонду оплати праці згідно зі ст. 19 закону України «Про      охорону праці».

2.6 Привести у відповідність до чинного законодавства питання погодження прийняття працівників на роботу.

2.7 По закінченню терміну дії розробити та укласти Угоду між відділом освіти та Радою Профспілки. Сприяти укладанню колективних договорів між адміністрацією та профспілковим комітетом.

2.8 Здійснювати попередню експертизу проекту Угоди, колективних договорів щодо відповідності нормам чинного законодавства, Галузевої угоди.

2.9 Раз на рік згідно вимогам закону України «Про колективні договори та угоди» звітувати про хід виконання Угоди.

 1. Керівникам закладів освіти спільно з профспілковими органами:

3.1 Домагатися виконання положень  колективних договорів, аналізуючи хід виконання раз на рік.

3.2 Забезпечити доступність ознайомлення працівників зі змістом колективного договору під час укладання та після прийняття.

3.3 Дотримуватись погодження питань соціально – економічного та трудового характеру згідно додатку до колективного договору.

3.4 Забезпечити виконання Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, зокрема забезпечення працівників спецодягом та засобами гігієни згідно закону України «Про охорону праці».

3.5 Упереджувати конфліктні ситуації у трудових колективах, вирішувати виникаючі проблемні питання в межах власної компетенції.

 1. Раді Профспілки:

4.1 Здійснювати постійний моніторинг введення в дію нової законодавчо – нормативної бази та на її основі домагатися внесення змін до нормативної бази, яка забезпечує функціонування освітянської галузі міста.

4.2. На підставі ст.20-28 закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю, оплату праці, охорону праці, захисту соціально – економічних прав та інтересів працівників.

4.3 Розробити методичні рекомендації щодо алгоритму роботи по укладанню Угоди та колективних договорів на новий термін.

4.4 Завершити з’ясування питання у юридичній площині щодо оплати сестрам медичним за роботу з дезінфікуючими засобами.

4.5 Вимагати від МОН України удосконалення формули розподілу освітньої субвенції з тим, щоб обрахунки за її      складовими були максималь-но наближені до потреб закладів на оплату праці педагогічних працівників.

4.6 Спільно з організаційними ланками посилити роботу із забезпечення рівня посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників, передбаченого ст. 61 закону України «Про освіту»  щодо встановлення до 2023 року посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікації на рівні 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та затвердження Кабінетом Міністрів України схеми посадових окладів та ставок заробітної плати цих працівників.

4.7 Домагатися унормування порядку оплати педагогічним працівникам за престижність педагогічної праці з метою виключення суб’єктивного та упередженого ставлення до роботи працівників освіти.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голос

 

 1. СЛУХАЛИ:

Дзюгал Людмилу Вікторівну, методиста міського методичного кабінету, яка доповіла про стан викладання англійської мови в 4-х класах ЗЗСО (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛА:

         Назаренко Надія Василівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Конотопської ЗОШ № 14 – текст доповіді додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію “Про стан викладання англійської мови в 4 класах у НВК «Казка», НВК:ЗОШ I ступеня, ЗОШ №14, СШ №12” методиста Конотопського міського методичного кабінету Дзюгал Л.В. узяти до відома.
 2. Визнати стан викладання англійської мови та рівень навчальних досягнень учнів 4-х класів з предмета достатніми.
 3. Керівникам НВК «Казка», НВК:ЗОШ I ступеня, ЗОШ №14, СШ №12:

3.1. Удосконалювати роботу з учнями шляхом впровадження додаткових освітніх послуг, посилення вивчення мови за рахунок годин варіативної складової, індивідуальних занять.

До 01.09.2019 року

3.2.   Залучати учнів початкових класів до участі в інтелектуальних конкурсах та змаганнях з метою раннього виявлення їхніх здібностей.

Постійно

3.3.   Активізувати позакласну роботу з предмета через проведення ранків казок, свят, тематичних заходів культурного характеру, присвячених традиціям країни, мова якої вивчається; життю та діяльності відомих письменників, поетів, композиторів, акторів тощо.

Протягом  2019-2020 н.р.

3.4.   Запроваджувати інноваційні методи та прийоми роботи на уроках, спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів, підвищення рівня навчальних досягнень та подолання труднощів у навчанні учнів 5-х класів.                                                                             Постійно

3.5.   Забезпечити придбання сучасних навчально-методичних комплексів для навчання англійської мови у початковій школі.

Протягом 2019-2020 н.р.

 1. Конотопському міському методичному кабінету (завідувач Зеленська Л.М.) забезпечити обговорення результатів вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень з англійської мови учнів 1-4 класів на засіданні методичного об’єднання вчителів іноземних мов.

Серпень 2019 року

 1. Розглянути хід виконання даного рішення на апаратній нараді відділу освіти, нараді керівників закладів загальної середньої освіти.

Серпень 2019 року

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника начальника відділу освіти Конотопської міської ради Гаценко Л.Г.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 1. СЛУХАЛИ:

Мусієнко Юлію Миколаївну, провідного спеціаліста відділу освіти, яка доповіла про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 26.10.2018 «Про підсумки літньої оздоровчої кампанії 2018 року» (у порядку контролю) (інформація додається до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Узяти до відома інформацію «Про хід виконання рішення колегії від 26.10.2018 «Про підсумки літньої оздоровчої кампанії 2018 року» (у порядку контролю).
 2. У зв’язку з виконанням пунктів рішення колегії від 26.10.2018 «Про підсумки літньої оздоровчої кампанії 2018 року» зняти з контролю.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 1. СЛУХАЛИ:

Мороз Аллу Олексіївну, заступника начальника відділу освіти, яка доповіла про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 22.12.2018 «Про стан роботи з профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді у ЗЗСО № 3,5,7,12,14» (у порядку контролю) (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Узяти до відома інформацію «Про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 22.12.2019 «Про стан роботи з профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді у СШ №3, ЗОШ №5, ЗОШ №7, СШ №12, ЗОШ №14» (у порядку контролю)».
 2. У зв’язку з виконанням рішення колегії «Про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 22.12.2019 «Про стан роботи з профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді у СШ №3, ЗОШ №5, ЗОШ №7, СШ №12, ЗОШ №14» зняти з контролю.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 

Голова колегії, начальник відділу освіти                                О.БЕСПАЛА

 

 

Секретар колегії                                                                          Л.ГАЦЕНКО

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *