Колегія (грудень 2017). Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному навчальному закладі

 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № «Орлятко»

 

Психологічний супровід дітей  з особливими освітніми потребами  в дошкільному навчальному закладі

  

                            Доповідь для виступу

                                                 на колегії відділу освіти

                                                      Конотопської міської  ради

                                                                       підготувала практичний психолог

                                              Панчук Інна Іванівна

 м.Конотоп

2017 рік

 

СЛАЙД №1

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми  потребами в дошкільному навчальному закладі

Основною метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та  розумового розвитку,  є здобуття ними якісної освіти та їх інтеграція у суспільство. Незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, кожна людина має право на повноцінне життя та якісну освіту. Саме цей принцип є основним в організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

СЛАЙД №2

Важливе значення для ефективної корекції і соціалізації дітей  має раннє виявлення проблем у їх розвитку  та своєчасне звернення  до фахівців. Практичний психолог  дошкільного навчального закладу  є  саме тим спеціалістом, який першим має звернути увагу на специфічні прояви у поведінці дитини, її пізнавальному, емоційно-вольовому та соціальному розвитку. Тому головною метою психологічного супроводу дітей  є збереження психічного здоров’я, розвиток комунікативних  здібностей та пізнавальних процесів, соціалізація дошкільнят  та підготовка до самостійного життя.

У нашому ДНЗ  працюють три корекційні групи: для дітей з вадами мовлення, з вадами опорно-рухового апарату та із затримкою психічного розвитку.

СЛАЙД №3

Групу для дітей з вадами опорно-рухового апарату, крім вихованців, які мають такі порушення як сколіоз, плоскостопість, відвідують діти, які мають патології  розвитку кінцівок, інші порушення. У дошкільників цієї групи значно знижені комунікативні навички, контроль за своєю поведінкою, тому що дошкільники до вступу у дитячий садок мали досить обмежене коло спілкування. Деякі вихованці проявляють замкнутість, сором’язливість,  інші  – навпаки, привертають до себе увагу демонстративною поведінкою.

СЛАЙД №4

Логопедичну групу  відвідують діти, які  мають  різні порушення вимови. Під час роботи дошкільнята  швидко втомлюються, виснажуються, бувають емоційно нестійкими. У дітей  спостерігається розсіяна увага, низький рівень контролю за власною поведінкою.

СЛАЙД №5

Для дітей  із ЗПР характерним є: несформованість вмінь та навичок  ігрової діяльності; недостатня пізнавальна активність; нездатність до узагальнення  й цілісності сприймання; несформованість  емоційно-вольової сфери.

СЛАЙД №6

Система психологічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами містить такі складові: психологічна діагностика, психологічна корекція, психологічна підтримка та консультування учасників освітньо-виховного процесу, членів родин вихованців.

СЛАЙД №7

Результати діагностики допомагають виявити  проблеми розвитку, намітити та розробити індивідуальні картки та програми психологічного супроводу  на кожну дитину. У нашому закладі запорукою успішної  роботи з дітьми даної категорії  є ефективна співпраця вихователів,  відповідних фахівців, батьків та дітей – тобто командний підхід.  На засіданні  психолого-педагогічного консиліуму розглядаються питання щодо супроводу дітей  з особливими освітніми потребами,  всіма партнерами супроводу розробляється спільний план щодо здійснення індивідуальної корекційно-розвивальної роботи з кожною дитиною.  На даний момент основною проблемою в  роботі є недостатня  кількість  методичної літератури з конкретними методичними рекомендаціями щодо організації роботи з дошкільниками   відповідно до їх нозологій.

СЛАЙД №8

Під час роботи  з  вихованцями особлива увага приділяється збереженню їх психічного здоров’я,  підвищенню активності та самостійності через індивідуальні та групові заняття, які спрямовані на розвиток емоційно-вольової та пізнавальної сфери дошкільників. Також з даною категорією дітей здійснюється  профілактична робота щодо  подолання  різноманітних форм дезадаптованої поведінки (підвищеної тривожності, сором’язливості, гіперактивності, агресивності тощо); розвитку загальної та дрібної моторики рук; підвищення рівня психологічної готовності  до навчання в школі.

Для більш ефективної організації роботи з вихованцями  використовую  казкотерапію, піскотерапію, ізотерапію, музикотерапію, ейдетичні прийоми, психогімнастику.

СЛАЙД №9

Важливою складовою в організації психологічного супроводу дітей з особливостями розвитку є налагодження співпраці з родинами. Психолого-педагогічна підтримка батьків  є життєво необхідною, тому що саме від них та їх внеску  в процес виховання та навчання залежить повноцінний розвиток їх  дітей.  На жаль,  трапляється  і  так, що члени родин вихованців недостатньо усвідомлюють  діагноз  дитини.  Незначні відхилення від норми, які  вчасно можна було б успішно подолати, з часом виростають у проблеми, які у віці 7-8 років вже усунути надзвичайно важко. Саме тому практичний психолог повинен допомогти батькам   побачити  реальну перспективу розвитку їх дитини.

            У нашому закладі протягом року проводяться   різноманітні види роботи з батьками: анкетування,  Дні відкритих дверей, консультації,  ділові ігри. Протягом року організовано роботу клубу «Турботливі батьки»,  де  вони  під час тренінгів  мають змогу навчатися, як правильно спілкуватись з дитиною, виражати свою любов, виходити з конфліктних ситуацій  мирним шляхом. Важливо й те, що батьки розуміють  – вони не самотні у своїх проблемах.  На сторінках сайту ДНЗ, в інформаційних куточках систематично розміщується інформація з практичними рекомендаціями  щодо  формування вольових якостей дитини, активізації пізнавальних процесів тощо.

                                                                 СЛАЙД №10

У  нашому ДНЗ психологічною службою проводяться різні  форми роботи з педагогами:  анкетування, консультації,  тренінги та семінари-практикуми «Адаптація дітей   з особливими освітніми потребами до ДНЗ», «Профілактика синдрому емоційного вигорання педагогів», «Збереження психофізичного  здоров’я дошкільників», «Робота з агресивними, тривожними дітьми», «Соціалізація дітей з вадами  психофізичного розвитку» тощо.

                                                               СЛАЙД №11

Результатом проведеної  корекційно-розвивальної  роботи є те, що  більша частина вихованців після закінчення дошкільного закладу наздоганяють своїх ровесників у розвитку  та  йдуть навчатися у загальноосвітні школи міста.

        

 

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *