Протокол № 4 колегії від 24.12.2019

ПРОТОКОЛ №4

засідання колегії відділу освіти

 

Дата проведення – 24.12.2019

Час проведення – 11.00

Місце проведення – ЗОШ №5.

 

Голова – Беспала О.В., начальник відділу освіти

Секретар колегії – Гаценко Л.Г., заступник начальника відділу освіти

Присутні члени колегії – 7 осіб:

Гричановський А.М. – директор спеціалізованої школи I-III ступенів №12;

Бугара О.Д. – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки;

Шатохіна Н.М. – завідувач дошкільного навчального закладу №4 «Сонечко»;

Півовар Н.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи Конотопської ЗОШ №7 імені Г.Гуляницького;

Онищенко Т.М. – методист міського методичного кабінету;

Мищишина Є.З. – директор школи мистецтв;

Гуминська О.П. – головний спеціаліст відділу освіти.

 

Відсутні члени колегії – 1:

Бібик В.В. – директор Конотопського інституту Сумського державного університету.

На колегію запрошені:

працівники відділу освіти Конотопської міської ради, міського методичного кабінету;

керівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти міста – усього 38 осіб (список присутніх додається).

 

Порядок денний:

 

 1. Про стан управлінських процесів ЗЗСО – діяльність керівників, заступників та органів управління закладом освіти, спрямована на досягнення цілей закладу шляхом прийняття та реалізації управлінських рішень.

Доповідач:          Зеленська Л.М., завідувач міського методичного кабінету;

Співдоповідачі:  Нещадимова С.А., заступник директора з навчально-виховної роботи;

Бондар С.М., директор Конотопської СШ №9.

 1. Про роботу Конотопського ІРЦ.

Доповідач:          Блонова Т.М., директор Конотопського ІРЦ;

Співдоповідач:   Кулик О.В., вчитель-дефектолог Конотопського ІРЦ.

 1. Про інноваційну діяльність закладів дошкільної освіти міста.

Доповідач:          Гуминська О.П., головний спеціаліст відділу освіти;

Співдоповідач:   Товкач В.М., директор Конотопського ДНЗ №1 «Орлятко».

 1. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 2019 році у відділі освіти.

Доповідач:          Гаценко Л.Г., заступник начальника відділу освіти.

 1. Про схвалення проєкту плану роботи колегій відділу освіти на 2020 рік.

Доповідач:          Беспала О.В., начальник відділу освіти.

 1. Про виконання рішення колегії відділу освіти від 22.12.2018 «Стан та проблеми виявлення, діагностики та психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП».

Доповідач:          Блонова Т.М., директор Конотопського ІРЦ.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Зеленську Людмилу Миколаївну, провідного спеціаліста відділу освіти, яка доповіла про стан управлінських процесів ЗЗСО – діяльність керівників, заступників та органів управління закладом освіти, спрямована на досягнення цілей закладу шляхом прийняття та реалізації управлінських рішень (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛИ:

         Нещадимова Світлану Андріївну, заступника директора з навчально-виховної роботи – текст доповіді додається до протоколу;

Бондар Світлану Михайлівну, директора Конотопської СШ №9 – текст доповіді додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Визнати роботу відділу освіти та закладів освіти міста щодо ефективного прийняття та реалізації управлінських рішень задовільною.
 2. Керівникам закладів освіти:

2.1. Проаналізувати виконання управлінських рішень педагогічних рад, рішень колегії відділу освіти за 2018 та 2019 роки, подати звіт до Конотопського міського методичного кабінету до 15 лютого 2020 року та заслухати інформацію на засіданні колегії відділу освіти у  березні 2020 року.

2.2. Постійно підвищувати свій рівень кваліфікації з питання прийняття управлінських рішень, проявляти  ініціативу, реагувати на нові підходи щодо реалізації завдань освіти, щоб прийняті управлінські рішення були ефективними.

2.3. Враховувати при прийнятті управлінських рішень умови колективного договору, посадові інструкції, правила внутрішнього розпорядку

 1. Науково-методичній установі Конотопський міський методичний кабінет (завідувач Зеленська Л.М.) провести інструктивний семінар «Управлінські процеси в закладі освіти. Прийняття управлінських рішень» із залученням начальника Державної служби якості освіти в Сумській області Рябухи А.П. 9 січня 2020 року.
 2. Контроль за виконанням рішення колегії з даного питання покласти на в.о. начальника відділу освіти Гаценко Л.Г.
 3. Хід виконання даного питання розглянути на колегії відділу освіти у березні 2020 року.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 1. СЛУХАЛИ:

Блонову Тетяну Миколаївну, директора Конотопського ІРЦ, яка доповіла про роботу Конотопського ІРЦ (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛА:

Кулик О.В., вчитель-дефектолог Конотопського ІРЦ – текст доповіді додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

1.Інформацію директора інклюзивно-ресурсного центру Блонової Т.М. про роботу Конотопського ІРЦ прийняти до відома.

Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти:

2.1.Своєчасно інформувати батьків (осіб, що їх замінюють) дітей щодо проблем, пов’язаних з їх навчанням, розвитком та соціалізацією в закладі.

Постійно

2.2.Детально вивчити питання щодо потреби впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти та подавати свої пропозиції щодо відкриття інклюзивних (спеціальних) класів/груп до відділу освіти за 6 місяців до початку нового навчального року.

До 01.03.2020 та щороку

3.Директору інклюзивно-ресурсного центру (Блонова Т.М.):

3.1.Розробити та надати для затвердження начальнику відділу освіти методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання та складання психолого-педагогічних характеристик.

До 01.06.2019

3.2.Налагодити співпрацю з дотичними міжвідомчими органами, які опікуються категорією дітей з особливими освітніми потребами, шляхом проведення круглих столів та спільних нарад.

До 01.03.2020

3.3.Запровадити широку просвітницьку діяльність по закладам освіти міста з питань організації інклюзивного навчання та механізму надання корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами шляхом проведення навчальних нарад.

З 01.09.2020

3.4.Здійснити моніторинг динаміки розвитку дітей, що пройшли комплексну оцінку розвитку, навчаються в закладах освіти з метою аналізу надання таким дітям корекційних послуг.

З 01.09.2020

 1. Керівникам закладів, де упроваджено інклюзивне навчання (ЗОШ №10, НВК: ЗОШ 1 ст – ДНЗ, СШ №№ 9,12), надати пропозиції щодо створення та облаштування ресурсних кімнат та /або куточків.

До 01.02.2020

5.Відділу освіти Конотопської міської ради:

5.1.Забезпечити роботу щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти міста, шляхом розширення мережі інклюзивних класів відповідно до запитів адміністрацій закладів.

До 01.09.2020

5.2.Забезпечити створення умов для безперешкодного доступу дітей з особливими освітніми потребами до будівлі ІРЦ шляхом побудови пандусу.

До 01.01.2021

5.3.Створити необхідні умови по облаштуванню інклюзивно-ресурсного центру шляхом поетапної закупівлі обладнання (мультимедійного обладнання, дидактичного корекційного матеріалу, обладнання для зали ЛФК).

До 01.01.2021

5.4.Забезпечити доступ до мережі Інтернет в кабінетах спеціалістів ІРЦ.

До 01.03.2020

5.5.Забезпечити необхідні умови по облаштуванню кабінету практичного психолога ІРЦ шляхом заміни підлоги та створення куточку психологічного розвантаження.

До 01.01.2021

5.6.Вивчити можливість навчання спеціалістів ІРЦ новітнім методикам роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

До 01.09.2020

 1. Психологічній службі (методист Шкурко О.С.) розробити та надати для затвердження начальнику відділу освіти графік проведення практичними психологами закладів освіти тренінгів, майстер-класів, консультативних лекторіїв з формування толерантного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення тощо.

До 01.03.2020

7.Хід виконання даного рішення розглянути на колегії відділу освіти у грудні 2020 року.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 1. СЛУХАЛИ:

Гуминську Оксану Петрівну, головного спеціаліста відділу освіти, яка доповіла про інноваційну діяльність закладів дошкільної освіти міста (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛА:

Товкач Валентина Михайлівна, директор Конотопського ДНЗ №1 «Орлятко» – текст доповіді додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію взяти до відома.
 2. Визнати роботу закладів дошкільної освіти щодо упровадження інноваційних технологій достатньою.
 3. Керівникам усіх закладів дошкільної освіти:
  • Підготувати матеріали з досвіду роботи педагогів щодо інноваційної діяльності для публікацій у фахових виданнях до 20.03.2020 року.
  • Підготувати інформацію про вивчення ППД педагогів щодо упровадження інноваційних технологій до 30.01.2020 року.
 4. Керівникам ЗДО №6, «Колосок» оновити картотеку та відеотеку інноваційних технологій у закладах до 31.01.2020 року.
 5. Відділу освіти Конотопської міської ради:
  • Опрацювати спільно з міським методичним кабінетом матеріали з досвіду роботи педагогів закладів дошкільної освіти щодо інноваційної діяльності для публікацій у фахових виданнях до 15.02.2020 року.
  • Проаналізувати інформацію про вивчення ППД педагогів закладів дошкільної освіти щодо упровадження інноваційних технологій до 20.02.2020 року та надати методичні рекомендації.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста відділу освіти Гуминську О.П.
 7. Хід виконання даного рішення розглянути у грудні 2020 року на колегії відділу освіти.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 1. СЛУХАЛИ:

Гаценко Людмилу Григорівну, заступника начальника відділу освіти, яка доповіла про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 2019 році у відділі освіти (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

Інформацію взяти до відома та врахування у роботі зі зверненнями громадян.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голос

 

 1. СЛУХАЛИ:

Беспалу Ольгу Віталіївну, начальника відділу освіти, яка запропонувала схвалити проєкт плану роботи колегій відділу освіти на 2020 рік (додається до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію взяти до відома та для роботи.
 2. Схвалити проєкт плану роботи колегій відділу освіти на 2020 рік
 3. Включити запропонований план окремим розділом у план роботи відділу освіти на 2020 рік.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голос

 

 1. СЛУХАЛИ:

Блонову Тетяну Миколаївну, директора Конотопського ІРЦ, яка доповіла про виконання рішення колегії відділу освіти від 22.12.2018 «Стан та проблеми виявлення, діагностики та психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП» (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію директора інклюзивно-ресурсного центру Блонової Т.М. Про хід виконання рішення колегії від 22.12.2018 р. «Про стан та проблеми виявлення, діагностики та психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами» прийняти до відома.
 2. Питання «Про стан та проблеми виявлення, діагностики та психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами» зняти з контролю.
 3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голос

 

Голова колегії, начальник відділу освіти                                О.БЕСПАЛА

 

Секретар колегії                                                                          Л.ГАЦЕНКО

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *