ПРОТОКОЛ №1 засідання колегії відділу освіти від 03.04.2018

Дата проведення – 03.04.2018

Час проведення – 13.00

Місце проведення –Конотопська спеціалізована школа №3

 

Голова – Беспала О.В., начальник відділу освіти

Секретар – Гаценко Л.Г., заступник начальника відділу освіти

Присутні члени колегії – 7 осіб:

Гричановський А.М. – директор спеціалізованої школи I-III ступенів №12;

Півовар Н.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи Конотопської ЗОШ №7 імені Г.Гуляницького;

Онищенко Т.М. – методист міського методичного кабінету;

Мищишина Є.З. – директор школи мистецтв;

Гуминська О.П. – головний спеціаліст відділу освіти;

Бібик В.В. – директор Конотопського інституту Сумського державного університету.

Шатохіна Н.М. – завідувач дошкільного навчального закладу №4 «Сонечко».

Відсутні члени колегії – 1 – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки Бугара О.Д.

На колегію запрошені: апарат відділу освіти Конотопської міської ради; працівники міського методичного кабінету; керівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти міста – усього 36 осіб (список додається).

 

Порядок денний:

 

 1. Про вивчення стану викладання другої іноземної мови в закладах середньої освіти міста

Доповідач:          Топчієва Людмила Вікторівна, методист міського методичного кабінету;

Співдоповідач:   Мороз Олександр Павлович, вчитель німецької мови СШ №12.

 1. Про організацію гурткової роботи у закладах дошкільної освіти як додаткової форми освітнього процесу для повноцінного розвитку творчих здібностей дітей.

Доповідач:          Гуминська Оксана Петрівна, головний спеціаліст відділу освіти;

Співдоповідач:   Боженко Наталія Володимирівна, вихователь-методист ДНЗ №1 «Орлятко».

 1. Про стан дотримання вимог чинного законодавства щодо організації харчування у закладах загальної середньої освіти міста.

Доповідач:          Одинцова Лілія Миколаївна, завідувач сектору нормативності освіти та кадрової роботи відділу освіти;

Співдоповідач:   Баско Ніна Володимирівна, лікар з загальної гігієни Конотопського відділу Держпродспоживчслужби в Сумській області

 1. Про рівень знань та підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до державної підсумкової атестації з математики.

Доповідач:          Тимчук Наталія Сергіївна, методист міського методичного кабінету;

Співдоповідач:   Антоненко Наталія Валеріївна, вчитель математики Конотопської гімназії.

 1. Про рівень знань та підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до державної підсумкової атестації з історії України.

Доповідач:          Худенко Валентина Павлівна, методист міського методичного кабінету;

Співдоповідач:   Дубовик Віталій Володимирович, учитель історії Конотопської ЗОШ №10.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Топчієву Людмилу Вікторівну, методиста міського методичного кабінету, яка доповіла про вивчення стану викладання другої іноземної мови в закладах середньої освіти міста (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛИ:

Учитель німецької мови Конотопської СШ №12 Мороз Олександр Павлович – текст виступу додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

1.Відділу освіти Конотопської міської ради:

1.1.Узяти заслухану інформацію до відома.

1.2.Поставити на періодичний контроль стан викладання німецької мови у  Конотопській гімназії, СШ №2, №3, №9, №12, ЗОШ №10.

Протягом 2017-2018,

2018-2019 н.р.

2.Керівникам закладів загальної середньої освіти міста проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо важливості та необхідності вивчення другої іноземної мови.

Постійно

3.Керівникам Конотопської гімназії, СШ №2, №3, №9, №12, ЗОШ№10:

3.1.Проаналізувати стан викладання другої іноземної мови в 8 та 9 класах та взяти на контроль.

До 01.05.2018

3.2.Посилити роботу з обдарованими учнями щодо підвищення рівня володіння німецькою мовою через проведення шкільних олімпіад з предмету, конкурсів, творчих проектів, презентацій.

Протягом 2018-2019 н.р.

3.3.Вивчити питання щодо посилення опанування учнями німецької мови за рахунок годин варіативної складової, розширення мережі факультативів, індивідуальних занять, введення додаткових освітніх послуг.

До 01.09.2018

3.4.Покращити матеріально-технічну, методичну базу викладання предмету «Німецька мова».

Протягом 2018-2019 н.р.

3.5.Залучати учителів до активного користування сайтом Гете-інституту, що пропонує вчителям необхідну інформацію про конкурси, семінари, нові проекти, навчальну та методичну літературу.

Постійно

4.Конотопському міському методичному кабінету (в.о. завідувача Зеленська Л.М.) розробити систему загальноміських заходів з предмету, банк матеріалів по підготовці учнів до олімпіади з німецької мови.

Протягом 2018 року

5.Хід виконання даного рішення розглянути у вересні 2019 року на апаратній нараді відділу освіти, нараді директорів.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника начальника відділу освіти Конотопської міської ради Гаценко Л.Г.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Гуминську Оксану Петрівну, головного спеціаліста відділу освіти, яка доповіла про організацію гурткової роботи у закладах дошкільної освіти як додаткової форми освітнього процесу для повноцінного розвитку творчих здібностей дітей (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛА:

Вихователь-методист ДНЗ №1 «Орлятко» Боженко Наталія Володимирівна – текст виступу додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

1.Визнати діяльність закладів дошкільної освіти №1 «Орлятко», №2 «Вербиченька», №3 «Теремок», №4 «Сонечко», №5 «Сніжок», №6 «Струмочок», №7 «Золотий ключик», №8 «Волошка» щодо організації гурткової роботи задовільною.

2.Керівникам закладів дошкільної освіти:

2.1.Удосконалювати діяльність закладів щодо організації гурткової роботи шляхом упровадження інноваційних технологій та сучасних методик під час проведення занять гуртків.

Постійно

2.2. Активізувати діяльність вихователів з узагальнення власного досвіду з організації гурткової роботи.

Постійно

2.3.Застосовувати нові форми роботи з батьками вихованців у просвітницькій діяльності щодо необхідності охоплення дітей гуртковою роботою.

Постійно

2.4.Поповнити картотеки дидактичних ігор та наочності для роботи гуртків відповідно до вимог.                                                                                                                                                                            До 01.08.2018

2.5.Провести моніторинг роботи гуртків закладу, проаналізувати її результативність та вивчити запити батьків щодо організації гурткової роботи на наступний навчальний рік.

До 25.05.2018

2.6.Контролювати ведення обов’язкової ділової документації, що регламентує діяльність гуртків.

Постійно

2.7.Збільшити чисельність гуртків, працюючих за рахунок додаткових освітніх послуг, у 2018-2019 навчальному році.

Вересень 2018

3.Завідувачу Конотопського дошкільного навчального закладу №13 «Веселка» Боярчук Н.Д. проаналізувати організацію гурткової роботи у закладі, враховуючи зазначені зауваження.

До 25.05.2018

4.Хід виконання даного рішення розглянути у вересні 2018 року на нараді керівників ЗДО міста.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста відділу освіти Гуминську О.П.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Одинцову Лілію Миколаївну, завідувача сектору нормативності освіти та кадрової роботи відділу освіти, яка доповіла про стан дотримання вимог чинного законодавства щодо організації харчування у закладах загальної середньої освіти міста (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛИ:

Баско Ніна Володимирівна, лікар з загальної гігієни Конотопського відділу Держпродспоживчслужби в Сумській області – текст виступу додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію взяти до відома.
 2. Відділу освіти Конотопської міської ради:

2.1. Забезпечити своєчасне реагування на недоліки та звернення стосовно неякісної організації гарячого харчування в ЗО міста;

2.2. Розробити протягом квітня-червня 2018 року Положення про конкурс-огляд на кращий заклад загальної середньої освіти щодо організації харчування.

 1. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

3.1. Створити постійнодіючі комісії (представник адміністрації, вчителі, представники батьківських комітетів, діти різних ланок) для проведення періодичних перевірок організації харчування (протягом квітня 2018 року);

3.2. Здійснити заходи щодо вдосконалення інформаційного наповнення обідньої зали;

3.3. Організувати роботу «Скриньки скарг та пропозицій» щодо організації харчування (протягом квітня 2018 року);

3.4. Створити сторінки на сайтах закладів освіти з назвою «Шкільне харчування» (протягом квітня 2018 року);

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача сектору нормативності освіти і кадрової роботи відділу освіти Одинцову Л.М.
 2. Хід виконання даного рішення розглянути у травні, грудні 2018 року на апаратних нарадах відділу освіти.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Тимчук Наталію Сергіївну, методиста міського методичного кабінету, яка доповіла про рівень знань та підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до державної підсумкової атестації з математики (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛИ:

Антоненко Наталія Валеріївна, вчитель математики Конотопської гімназії, – текст виступу додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів та підготовки до ДПА/ЗНО зматематики в Конотопській гімназії, СШ №№3, 12, ЗОШ №5, 7, 11 взяти до відома.
 2. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

2.1. Забезпечити дієвий контроль за підготовкою учнів 11-х класів до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, у тому числі й за системним використанням у навчанні тестових завдань.

Постійно

2.2. Систематично здійснювати в навчальних закладах організовану, інформаційну, консультаційну, корекційну діяльність, орієнтовану на педагогів, учнів 11-класів, батьків випускників, громадськість міста щодо особливостей ЗНО -2018, вступу до вищих навчальних закладів.

Постійно

2.3. Активізувати роботу вчителів математики з узагальнення власного досвіду в напрямку роботи щодо підготовки до ЗНО, представлення тематичних матеріалів до друку у фахових виданнях та опублікування на професійних веб-сайтах.

Постійно

2.4. Розробити заходи щодо активізації роботи з обдарованими дітьми з математики, сприяти їх залученню до участі в МАН, проектній діяльності, конкурсах учнівської творчості.

До 15.09.2018

 1. Методичному об`єднанню вчителів математики (керівник Фесенко Ю.М.)
  • На засіданні міського методичного об’єднання детально проаналізувати результати дослідження навчальних досягнень учнів з математики та визначити конкретні заходи щодо удосконалення механізму підготовки учнів до ДПА/ЗНО.

До 01.09.2018

3.2. Поглибити роботу з учнями щодо виконання тестових завдань, що викликали найбільші труднощі (встановлення властивостей трикутників, помилки обчислювального характеру; неповне пояснення текстової задачі або його відсутність), продовжити використовувати під час перевірки знань та вмінь учнів завдання відкритої форми та на відповідність.

Постійно

3.3. Активізувати роботу з обдарованими учнями, шляхом залучення школярів до розв’язку завдань підвищеної складності, олімпіадних завдань, участі в МАН, математичних турнірах.

Постійно

3.4. Активізувати профорієнтаційну роботу з учнями старших класів щодо вибору природничо-математичних спеціальностей для продовження навчання у вузах.

 1. Хід виконання даного рішення розглянути на засіданні колегії відділу освіти у березні 2019 року.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на т.в.о. завідувача міського методичного кабінету Зеленську Л.М.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Худенко Валентину Павлівну, методиста міського методичного кабінету, яка доповіла про рівень знань та підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до державної підсумкової атестації з історії України (текст доповіді додається до протоколу)..

 

ВИСТУПИЛИ:

Дубовик Віталій Володимирович, учитель історії Конотопської ЗОШ №10, – текст виступу додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів та підготовки до ДПА/ЗНО зісторії СШ №№2,9, ЗОШ №10,13,14, ПЗОШ узяти до відома.
 2. Адміністрації закладів загальної середньої освіти:
  • Планомірно здійснювати поновлення та поповнення навчально-матеріального матеріалу, що використовується для підготовки учнями до ЗНО.

Постійно

 • Активізувати роботу вчителів історії з узагальнення власного досвіду у напрямку роботи підготовки до ЗНО, представлення тематичних матеріалів до друку у фахових виданнях та опублікування на професійних веб-сайтах.

Постійно

 1. Методичному об’єднанню вчителів історії (голова Захарченко С.Ю.):
 • На засіданні міського методичного об’єднання детально проаналізувати результати моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів з історії та визначити конкретні заходи щодо удосконалення механізму підготовки учнів до ЗНО.

До 01.09.2018

 

 • Вчителям історії Захарченко С.Ю. (СШ №12), Цопі Є.І. (ЗОШ №5), Буряк Л.І. (гімназія), Макарчуку А.В. (ЗОШ №7) провести майстер-класи з метою демонстрації методів та прийомів щодо підготовки учнів до ЗНО.

До 01.12.2018

 

 • Поглибити роботу з учнями по виконанню завдань, що викликали найбільші труднощі (завдання з використанням історичної карти, встановлення хронологічної послідовності та відповідності історичних подій та явищ).

Постійно

 • Проаналізувати типові помилки, відпрацювати аналогічні тестові завдання на консультативних заняттях з підготовки до ЗНО.

До 06.06.2018

 1. Хід виконання даного рішення розглянути на засіданні колегії відділу освіти у березні 2019 року.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на т.в.о. завідувача міського методичного кабінету Зеленську Л.М.

 

 

 

Голова колегії, начальник відділу освіти                                     О.В. Беспала

 

 

Секретар колегії                                                                  Л.Г. Гаценко

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *