Колегія (грудень 2017). Про інноваційну діяльність та участь у дослідно-експериментальній роботі закладів освіти міста. Проект рішення колегії

Про інноваційну діяльність та участь у дослідно-експериментальній

роботі закладів освіти міста

 

Проект рішення колегії

Відділом освіти та методичною службою міста здійснюється постійна робота із впровадження інноваційних технологій і методик у навчально-виховний процес, у роботу з  управлінськими та педагогічними кадрами.

Відповідно до меморандуму про співпрацю у сфері дошкільної освіти  між Міністерством освіти і науки України та міжнародною фундацією «Aflatoun International» (Королівство Нідерландів) група «Калинка» НВК «Казка» бере участь у Міжнародному проекті соціальної та фінансової освіти дітей «Афлатот».

Відповідно до наказу МОН України від 17.06.2013 №776 «Про розширення бази для проведення дослідно-екпериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності  в  навчально-виховний процес» на 2012-2019 роки» упроваджено курс за вибором з економіки «Фінансова грамотність».

Відповідно до наказу  МОН  України  за  №720 від 30.06.2016 у ЗОШ №7  імені Г.Гуляницького  розпочато дослідно-експериментальну  роботу  за  темою  «Формування  здатності  конкурентоспроможного випускника школи до успішної адаптації в контексті інтеграції до європейського середовища  та наказу  МОН  України  за  №216 від 04.03.2016 «Школа майбутнього».

Науково-методичний супровід, який на даний момент надають Конотопський міський методичний кабінет, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова.

Конотопська спеціалізована школа №2 є експериментальним загально-освітнім навчальним  закладом  Всеукраїнського рівня з теми  «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі» відповідно до наказу  МОН України від 30.06.2016 №722, що дало змогу побудувати навчальний процес у школі на засадах педагогіки співробітництва, де виховання здійснюється на загальнолюдських цінностях, таких, як: добро, любов, розуміння, піднесення, співчуття.

Інноваційна діяльність у рамках Всеукраїнського експерименту  сприяла створенню нового освітнього середовища в контексті Нової української школи. Досвід роботи педагогічного колективу було узагальнено та представлено на Дев’ятій Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»  у номінації «Інтеграція змісту освіти як світова тенденція розвитку освітніх технологій» (жовтень 2017 р.), де з числа 270 претендентів було обрано СШ №2 й нагороджено золотою медаллю.

У Конотопській ЗОШ І-ІІІ ступенів №10  відповідно до наказу МОН № 88 від 05.02.2016 р., наказ МОН № 272 від 21.02.2017 р. здійснюється дослідно-експериментальна робота Всеукраїнського рівня за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчаль-ному закладі».

У рамках дослідно-експериментальної діяльності організовано роботу шкільних гуртків: «Основи робототехніки», «Геоінформаційні технології». Але школа потребує оновлення матеріально-технічної бази: придбання інтерактивних комплексів, конструкторів LEGO, поновлення комп’ютерної техніки в кабінеті інформатики.

З 2015 року Конотопські ЗОШ № 11  та  СШ №9 є активними учасниками науково-дослідницького національного експерименту Всеукраї-нського рівня з теми «Хмарні сервіси в освіті».

До участі в дослідно-експериментальній роботі залучені адміністрація та члени учительських колективів. Розгорнуто хмаро орієнтоване навчальне середовище має необмежені можливості співпраці, комунікації, кооперації та он-лайнового навчання. При цьому учні та вчителі використовують смартфони, ноутбуки, планшети, звичайні комп’ютери з різними операційними системами.

Відповідно до наказів МОН України  від 02.11.2016 р.  №1319 «Про  проведення   всеукраїнського експерименту за темою  «Реалізація  компетент-нісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі  загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 10.07.2012 №797 «Про продовження  впровадження  науково-педагогічно проекту   «Інтелект України» в  практику  роботи  загальноосвітніх навчальних закладів» з 1 вересня 2017 року в НВК «Казка» та СШ №3 впроваджено науково-педагогічний проект «Інтелект України»

У межах проекту учні початкової школи навчаються за спеціально розробленими навчальним планом і навчальними програмами. Введено нові  навчальні предмети: «Еврика», «Умій вчитися», «Навчаємося разом». Три місяці роботи були успішними, тому і в наступному році заплановано набір класи, які працюватимуть за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

Уже п’ятий рік продовжується робота Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. Г.Гуляницького щодо реалізації міського навчально-виховного проекту «Богунівські класи», активно впроваджуючи ідею формування покоління юних патріотів.  Це класи з посиленою фізичною підготовкою, до яких із 2016-2017 н.р. зараховуються вже й дівчатка. Щороку, аналізуючи успіхи та недоліки в роботі цих класів, педагогічний колектив удосконалює методи й форми роботи з учнями-богунівцями, вносяться корективи у навчально-виховні плани роботи.

У всіх богунівських ГПД організовано роботу гуртків позашкільних навчальних закладів міста: «Хореографія», «Вокал», «Юні краєзнавці», «Джура», «Пішохідний туризм», «Баскетбол».

У богунівських класах незадовільною залишається матеріально-технічна база – немає технічних засобів навчання (комп’ютери, телевізори), за браком фінансування неможливо організувати розвивальні та ігрові зони для учнів, відсутня наочність із військової та фізичної підготовки.  Відкритим питанням залишається фінансування для придбання (пошиття) парадної та щоденної учнівської форми.

Продовжено роботу НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ за темою «Науково-методичні аспекти використання ІКТ у навчально-виховному процесі  в середовищі «1 учень-1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків». На даний час  учні  НВК: ЗОШ І ступеня-ДНЗ  користуваться 31-м нетбуком і працюють з ними:  на предметних уроках з використанням програмних засобів навчального призначення та в позаурочний час для розвитку творчих навичок та життєвих компетентностей молодших школярів.

Продовжується  застосування  електронних засобів навчального призначення загальнодидактичного спрямування з математики, трудового навчання та музичного  і  образотворчого мистецтва.

У НВК «Казка», СШ №3 з 2002 року, у ЗОШ №5 з 2011 р. працюють класи за педагогічним проектом  «Росток» (наказ МОН України  від 06.08.2014 №  905 “Про завершення дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» у початковій школі та впровадження педагогічної технології «Росток» у ЗНЗ”).

У СШ №3,  санаторній  школі-інтернаті  проводиться  робота за  медико-педагогічним проектом всеукраїнського рівня «Гармонія інтелекту і здоров’я» (технологія «Піснезнайка»).

         За напрямком своєї діяльності в 2016 році СШ №3 було включено до участі у міжнародному проекті «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю».   Педагоги отримали навчально-методичний посібник «Всесвіт»,  забезпечений комп`ютерною підтримкою.

У Конотопській гімназії упроваджено Всеукраїнську програму освіти для демократичного громадянства України  “Демократична  школа”.

У закладі разом з тренерами всеукраїнського рівня розроблено план дій демократичного розвитку гімназії. Згідно з планом проводяться тренінги з учнівського самоврядування щодо ефективного функціонування органів самоврядування, тренінги з педагогами щодо використання посібників Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, які можна використовувати на уроках, проведено рольову гру «Країна гідності» щодо вивчення соціальних прав громадян, розпочато співпрацю з місцевими громадськими організаціями. Заклад щедро ділиться досвідом роботи з даного питання з ЗОШ №7.

Конотопська гімназії бере участь у Міжнародній навчальній програмі Європейської Комісії eTwinning і застосування інноваційних методів навчання це перевага в першу чергу для учнів, бо вони мають можливість не лише віртуального спілкування з однолітками з інших країн, а й створення спільних проектів, обміну досвідом. Педагоги гімназії застосовують інноваційні методи і є достатньо компетентними, діляться досвідом з педагогами інших шкіл.

Передбачаючи заходи щодо побудови Нової української школи, у вересні 2017 року 29 учнів 1-Б класу (класовод Наталич Л.В.)  Конотопської  ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Г.Гуляницького розпочали навчання за технологією розвивального навчання  Д.Б.Ельконіна-В.В.Давидова, де учнівська робота будується як пошук і проба засобів вирішення завдання.

Колектив школи активно працює над вивченням особливостей побудови та проведення навчальних занять за даною технологією, саме тому систематично в закладі проводяться тренінги, наради, взаємовідвідування уроків, посилена співпраця з батьківським колективом (батьківські збори, екскурсійні походи, шкільні пікніки й под.)

На даний момент є нагальною потребою зміцнення матеріально-технічної бази: придбання підручників та посібників для 2-го класу, технічних засобів навчання (комп’ютер, телевізор, принтер), матеріалів та меблів для створення розвивальних осередків у навчальному кабінеті та ігровій кімнаті.

У 9 навчальних закладах: НВК: ЗОШ І ст.-ДНЗ, ЗОШ  №5, 10,11, 13,14, СШ №9, 12, санаторній школі-інтернаті проводиться дослідно-експеримен-тальна робота всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)  (наказ МОН України №1234 від 30.08.2017).

Однією з новацій початкової школи є застосування переважно ігрових методів навчання, що реалізуються шляхом використання електронних освітніх ігрових і поєднують пізнавальну й розвивальну функції, містять цілісний теоретичний матеріал та компетентнісні завдання з навчальних предметів і слугують основою для навчання учнів за технологією Smart Kids.

22 педагога 1-2 класів придбали електронне забезпечення, активізували його і працюють з учнями на уроках математики та української мови, навчання грамоти (1 клас).  Один  клас  НВК:ЗОШ І ст.-ДНЗ (Костіна О.Ю.) не має можливості працювати в проекті (немає проектора і екрана, вчитель кори- стується власним ноутбуком). Два класи в ЗОШ №5 та НВК: ЗОШ І ст.-ДНЗ другий рік працюють з інтерактивними дошками, що підвищує ефективність навчального процесу. Програма розрахована також на завантаження в планшети. На жаль, класів забезпечених планшетами у нас немає.

Педагоги міста є активними учасниками міських, обласних, всеукраїнських заходів в рамках дослідно-експериментальної діяльності «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids).

Згідно з висновками Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за останні 2 роки освіта нашого міста є найактивнішою і найрезультативнішою щодо впровадження дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності.  Відповідно до вимог Концепції Нової української школи дана робота буде продовжена  в подальшому.

Виходячи з вищесказаного колегія відділу освіти вирішила:

 

  1. Визнати роботу відділу освіти та закладів освіти міста щодо інноваційної діяльності та участі в дослідно-експериментальній роботі достатньою.
  2. Керівникам закладів освіти:

2.1.Активізувати участь закладів дошкільної освіти в дослідно-експериментальній роботі шляхом впровадження інноваційних технологій у освітній процес

Протягом 2017-2019 років

2.2.Продовжити у 2018-2019 навчальному році:

– участь у науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі Конотопського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад «Казка» та Конотопської спеціалізованої школи I-III ступенів №3 шляхом відкриття 1-х класів у зазначених закладах;

– упровадження інноваційних педагогічних технологій випере-джувального психологічного та інтелектуального розвитку особистості дитини шляхом відкриття 1-го класу за системою розвивального навчання Ельконіна-Давидова на базі Конотопської загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 імені Г.Гуляницького.

2.3. Активізувати роботу педагогів з поширення досвіду роботи, представлення  власних робіт на педагогічних виставках, надання матеріалів до друку у фахових   виданнях з даного питання.

Постійно

2.4. Висвітлювати в засобах масової інформації та на сайтах питання щодо участі в дослідно-експериментальній роботі закладів освіти міста.

Постійно

  1. Контроль за виконанням рішення колегії з даного питання покласти на в.о. завідувача Конотопського міського методичного кабінету Зеленську Л.М.
  2. Хід виконання даного питання розглянути на нараді директорів у серпні 2018 року.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *