Протокол № 2 засідання колегії відділу освіти від 26.06.2020

ПРОТОКОЛ № 2

засідання колегії відділу освіти

 

Дата проведення — 26.06.2020

Формат проведення — дистанційно у програмі ZOOM

 

Начальник відділу освіти – Ігнатенко Л.І.

Секретар колегії — Зеленська Л.М., завідувач міського методичного кабінету

Члени колегії — 8 осіб:

Гричановський    А.М.    —    директор    спеціалізованої    школи                             I-IІІ ступенів №12;

Бібик В.В. — директор Конотопського інституту Сумського державного університету;

Бугара О.Д. — голова міської організаціі профспілки працівників освіти i науки;

Шатохіна   Н.М.   —  завідувач  дошкільного  навчального  закладу                   №4

«Сонечко»;

Півовар  Н.М.   —  заступник   директора  з   навчально-виховної               роботи Конотопської ЗОШ №7 імені Г.Гуляницького;

Онищенко Т.М. — методист міського методичного кабінету; Мищишина С.З. — директор школи мистецтв;

Гуминська О.П. — головной спеціаліст відділу освіти.

 

У  зв’язку  із загальнонаціональним карантином,  його неодноразовим продовженням, з метою запобігання виникнення i поширення коронавірусної                                                 хвороби, матеріали чергового засідання колегії відділу освіти відповідно до плану роботи колегії на 2020 рік було опрацьовано усіма членами колегії та керівниками закладів освіти дистанційно.

Також      попередньо               матеріалами                    посиланням s://www.osvita-konoto                    ov.ua/                      adok-dennii-zasidann a-kole i%D1%97-

viddilu-osviti-28-04-2020-distanci ino.htm1 мали змогу ознайомитися: працівники відділу освіти Конотопської міської ради;

методисти міського методичного кабінету;

педагогічні колективи закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти міста;

інші користувачі сайту відділу освіти Конотопської міської ради.

Уci пропозиції, зауваження, доповнення членам колегії та керівникам закладів освіти було запропоновано надіслати на електронну адресу відділу освіти muo-konotoд@ukr.net. Станом на 25.06.2020 пропозицій, зауважень чи доповнень не було.

Голосування членів колегії відділу освіти здійснювалося також у дистанційному форматі на окремих бланках, надісланих електронною поштою (додаються до протоколу).

 

Порядок денний:

 

 1. Про стан і перспективи розвитку позашкільної освіти в м. Конотоп.

Доповідач: Мусієнко Юлія Миколаївна, провідний спеціаліст відділу освіти

 

 1. Про стан організації харчування в закладах дошкільної освіти міста.

Доповідач: Гуминська Оксана Петрівна, головний спеціаліст відділу освіти

 

 1. Про виконання Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України від 12.01.2016 №8 (зі змінами).

Доповідач:  Блонова Тетяна Миколаївна, директор  Конотопського інклюзивно-ресурсного центру

 

 1. Про виконання ст.59 ЗУ «Про освіту» в частині професійного розвитку та підвищення кваліфікації медпрацівників в закладах освіти міста.

Доповідач: Онищенко Тамара Миколаївна, методист науково-методичної установи Конотопський міський методичний кабінет

 

 1. Про виконання рішення колегії від 16.10.2019 «Про підсумки літньої оздоровчої кампанії 2019»

Доповідач: Мусієнко Юлія Миколаївна, провідний спеціаліст відділу освіти

 

 1. ОПРАЦЮВАЛИ:

Доповідь Мусієнко Юлії Миколаївни, провідного спеціаліста відділу освіти, яка доповіла про стан і перспективи розвитку позашкільної освіти в м. Конотоп (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію провідного спеціаліста сектора нормативності освіти та кадрової роботи Мусієнко Ю.М. взяти до відома.

2.Керівникам позашкільних навчальних закладів:

2.1. Надати пропозиції щодо перспектив розвитку закладу на 2020-2021 навчальний рік до відділу освіти.

Вересень  2020 р.

2.2. Упроваджувати в навчальний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Впродовж навчального року 2020-2021 р.

2.3. Підвищити ефективність роботи з обдарованою молоддю, шляхом запровадження  нових за змістом і формою конкурсів, виставок, свят.

Впродовж навчального року 2020-2021 р.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на провідного спеціаліста сектора нормативності освіти та кадрової роботи Мусієнко Ю.М.

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» –  9 голосів

«Проти» –  0 голосів

«Утрималися» –  0 голосів

 

 1. ОПРАЦЮВАЛИ:

Доповідь Гуминської Оксани Петрівни, головного спеціаліста відділу освіти, яка доповіла про стан організації харчування в закладах дошкільної освіти міста (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

1.Узяти до відома інформацію головного спеціаліста відділу освіти Гуминської О.П. про стан  організації харчування у закладах дошкільної освіти.

2.Визнати роботу щодо організації харчування в закладах дошкільної освіти на належному рівні.

 1. Керівникам закладів дошкільної освіти:
  • Взяти під особистий контроль організацію харчування у закладах, керуючись нормативними документами в умовах карантину та вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України №25 від 21.05.2020.

Постійно

 • Взяти під особистий контроль отримання продуктів харчування з відповідними супровідними документами.

Постійно

 • Щомісяця проводити детальний аналіз виконання норм харчування.

Постійно

 • Суворо дотримуватись вартості харчування 1 дітодня, не допускати її перевищення.

Постійно

 • Особисто контролювати дотримання санітарних норм і правил зберігання про­дуктів харчування і продовольчої сировини у коморах

Постійно

 • Залучати до контролю за організацією харчування дітей в закладах дошкільної освіти батьків та представників громадського контролю.

1 раз на квартал

 • Упорядкувати документацію про створення групи НАССР у закладі, відповідно до П.3.4. наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2019 №590.

До 01.07.2020

 1. Головному спеціалісту відділу освіти Гуминській О.П.:
  • Проаналізувати акти перевірки харчування та контролювати діяльність закладів дошкільної освіти щодо організації харчування.

Щомісяця

 • Висвітлювати питання організації харчування у закладах дошкільної освіти на сайті відділу освіти та у соцмережах.

Постійно

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста відділу освіти Гуминську О.П.
 2. Хід виконання даного рішення розглянути у березні 2021 року на колегії відділу освіти.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» –  9 голосів

«Проти» –  0 голосів

«Утрималися» –  0 голосів

 1. ОПРАЦЮВАЛИ:

Доповідь Блонової Тетяни Миколаївни, директора Конотопського інклюзивно-ресурсного центру, яка доповіла про виконання Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України від 12.01.2016 № 8 (зі змінами) (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИРІШПЛИ:

1.Інформацію директора інклюзивно-ресурсного центру Блонової Т.М. про виконання Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України від 12.01.2016 №8 (зі змінами) прийняти до відома.

 1. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

2.1.Своєчасно інформувати батьків (осіб, що їх замінюють) дітей щодо проблем, пов’язаних з їх навчанням, розвитком та соціалізацією в закладі.

                                                                                                          Постійно

2.2.Детально вивчити питання щодо потреби впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти та подавати свої пропозиції щодо відкриття інклюзивних (спеціальних) класів до відділу освіти за 6 місяців до початку нового навчального року.

                                                                                     До 01.03.2021 та щороку

2.3.Здійснювати роботу щодо формування толерантного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення практичними психологами закладів освіти відповідних тренінгів, майстер-класів тощо.

          Постійно

 1. Завідувачу міського методичного кабінету (Зеленська Л.М.):

3.1.Організувати методичний супровід індивідуального навчання в закладах загальної середньої освіти шляхом організації систематичної роботи методичного об’єднання вчителів, що працюють за даною формою навчання.

Постійно

3.2. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з напрямку «Інклюзивна освіта», «Робота з дітьми з особливими освтініми потребами»

                                                                                                           Постійно

4.Директору інклюзивно-ресурсного центру (Блонова Т.М.):

4.1.Розробити та надати для затвердження начальнику відділу освіти методичні рекомендації щодо організації індивідуального навчання (педагогічного патронажу).

      До 01.09.2020

4.2.Запровадити широку просвітницьку діяльність по закладам освіти міста з питань організації інклюзивного навчання та механізму надання корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами шляхом проведення навчальних нарад.

   З 01.09.2020

4.3.Здійснити моніторинг динаміки розвитку дітей, що пройшли комплексну оцінку розвитку, навчаються в закладах освіти з метою аналізу надання таким дітям корекційних послуг.

З 01.09.2020

5.Відділу освіти Конотопської міської ради:

5.1.Забезпечити роботу щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти міста, шляхом розширення мережі інклюзивних класів відповідно до запитів адміністрацій закладів.

До 01.09.2020

5.2.Забезпечити створення умов для безперешкодного доступу дітей з особливими освітніми потребами до будівель закладів загальної середньої освіти.

Постійно

5.3.Вивчити можливість навчання спеціалістів ІРЦ новітнім методикам роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

                                                                                           До 01.01.2021

6.Хід виконання даного рішення  розглянути на колегії відділу освіти у червні 2021 року.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» –  9 голосів

«Проти» –  0 голосів

«Утрималися» –  0 голосів

 

 1. ОПРАЦЮВАЛИ:

Доповідь Онищенко Тамари Миколаївни, методиста науково-методичної установи Конотопський міський методичний кабінет, яка доповіла про виконання ст. 59 ЗУ «Про освіту» в частині професійного розвитку та підвищення кваліфікації медпрацівників в закладах освіти міста (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИРІШПЛИ:

1.Інформацію методиста Конотопського міського методичного кабінету Онищенко Т.М. «Про виконання статті 59 Закону України «Про освіту» в частині професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти міста» прийняти до відома.

 1. Визнати роботу міського методичного кабінету та закладів освіти міста щодо виконання статті 59 Закону України «Про освіту» в частині професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти міста задовільною.
 2. Керівникам закладів освіти:

3.1. Забезпечити обов’язкове проходження курсів підвищення кваліфікації  педагогічних працівників за рік до атестації.

3.2.  Залучати  педагогічних працівників у міжкурсовий період до участі в дослідницькій роботі, проєктній діяльності, до підготовки публікацій у предметних журналах, розміщення матеріалів досвіду роботи на освітніх сайтах з метою поширення досвіду роботи та підвищення свого кваліфікаційного рівня.

Постійно

3.3. Забезпечити своєчасну підготовку перспективного (на 5 років) та річного  планів  підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу згідно нового Порядку підвищення кваліфікації.

Листопад 2020 року

3.4. Узяти під особистий контроль включення питання забезпечення  підвищення кваліфікації педагогічних працівників  закладу освіти до річного плану роботи закладу  на 2020-2021 н.р. відповідно до нової системи і нового Порядку.                                                                                                                                                                                                             

                                                                                     До 21 серпня 2020 року

3.5. Опрацювати та забезпечити  дотримання Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у 2021 році.

До 15 червня 2020 року

3.6.  Розробити план заходів  щодо реалізації нової системи і нового Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників та власний алгоритм організації системи у закладі освіти.

                                                                                     До 10 грудня 2020 року

 1. Конотопському міському методичному кабінету (Зеленській Л.М., завідувачу):

4.1.Забезпечити організацію виконання договору на підвищення кваліфікації педагогічних працівників з Сумським ОІППО у 2021 році.

Протягом року

4.2.Інформувати своєчасно заклади освіти про терміни і форми курсової підготовки педагогічних працівників у 2021 році.

                                                                                                       Постійно

4.3.Організувати проведення виїзних (або дистанційних курсів за умови продовження карантину) та експрес-курсів за вибором  на базі Сумського ОІППО і Конотопського міського методичного кабінету для педагогічних працівників у визначені терміни.

Протягом року

4.4. Надавати методичну допомогу керівникам закладів освіти в опануванні нової системи та нового Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Постійно

4.5. Провести тренінг «Створюємо власний алгоритм організації системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу» для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи.                                                                                         

                                                                                                          До 01.12.2020 року

         4.6. Надавати педагогічним працівникам методичну допомогу, консультації з питань підвищення кваліфікації.                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                   Постійно

 1. Хід виконання  даного рішення розглянути на колегії відділу освіти у грудні 2021 року.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» –  9 голосів

«Проти» –  0 голосів

«Утрималися» –  0 голосів

 

 1. ОПРАЦЮВАЛИ:

Доповідь Мусієнко Юлії Миколаївни, провідного спеціаліста відділу освіти, яка доповіла про виконання рішення колегії від 16.10.2019 «Про підсумки літньої оздоровчої кампанії 2019» (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИРІШПЛИ:

 1. Інформацію про хід виконання цього рішення взяти до відома.
 2. У зв’язку з виконанням пунктів колегії від 16.10.2019 «Про підсумки літньої оздоровчої кампанії 2019 року» дане рішення зняти з контролю.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 9 голосів

«Проти» – 0 голосів

«Утрималися»  –  0 голосів

 

Начальник відділу освіти                                        Людмила ІГНАТЕНКО

 

 

Секретар колегії                                                                 Людмила ЗЕЛЕНСЬКА

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *