ПОРЯДОК організації роботи з повідомленнями, внесеними викривачами, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками управління освіти Конотопської міської ради Сумської області

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника

управління освіти

_______ Олена КОРОЛЬ

 

ПОРЯДОК

організації роботи з повідомленнями, внесеними викривачами, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками управління освіти Конотопської міської ради Сумської області

І. Загальні положення

Порядок організації роботи з повідомленнями, внесеними викривачами, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Порядок) в управлінні освіти Конотопської міської ради Сумської області (далі – управління освіти) підготовлено для належної організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про запобігання корупції», «Про інформацію».

Порядок регламентує механізм роботи з повідомленнями починаючи від їх отримання до прийняття кінцевого рішення за результатами завершення їх розгляду. У тому числі, визначена уповноважена особа відділу освіти з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа) з описом того, що повинно відбуватись на кожному етапі процесу роботи з повідомленнями.

Управління освіти забезпечує умови для повідомлення про порушення вимог Закону через офіційний веб-сайт, засоби електронного, поштового зв’язку та під час особистого прийому.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене без зазначення авторства (анонімно).

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, на підставі письмового повідомлення уповноваженої особи, начальник відділу освіти або особа яка його замінює своєю резолюцією продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону начальник відділу освіти або особа, яка його замінює вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Перелік встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень, порушення яких є правопорушенням, пов’язаним з корупцією:

 1. Вимоги щодо прийняття антикорупційної програми (стаття 19).
 2. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22).
 3. Обмеження щодо одержання подарунків (статті 23, 24).
 4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25).
 5. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26).
 6. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27).
 7. Вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (статті 28-36).
 8. Вимоги до поведінки осіб, додержання вимог закону та етичних норм поведінки (статті 37, 38).
 9. Вимоги щодо пріоритету інтересів (стаття 39).
 10. Вимоги щодо політичної нейтральності (стаття 40).
 11. Вимоги щодо неупередженості (стаття 41).
 12. Вимоги щодо компетентності і ефективності (стаття 42).
 13. Вимоги щодо нерозголошення інформації (стаття 43).
 14. Вимоги щодо утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (стаття 44).
 15. Вимоги щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 16. Вимоги щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю (стаття 52).
 17. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 18. Вимоги щодо проведення спеціальної перевірки (стаття 56).
 19. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (стаття 60).
 20. Вимоги щодо запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
 21. Вимоги щодо обов’язкового затвердження антикорупційної програми юридичної особи (стаття 62).

Для визначення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, якого необхідно повідомити про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, необхідно керуватися чинним законодавством України.

Розгляд повідомлення про порушення вимог Закону здійснює уповноважена особа або інший співробітник управління освіти, визначений згідно резолюції начальника управління освіти або особи, яка його замінює.

Уповноваженою особою управління освіти з питань запобігання та виявлення корупції є головний спеціаліст – юрист Чайка Марина Йосипівна.

 

ІІ. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями

Організація роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону здійснюється на таких засадах:

1) знання та обізнаність: інформування про можливість подати повідомлення та повноваження органу щодо його розгляду;

2) доступність: забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення, процес подання таких повідомлень має бути зручним;

3) довіра: інформування про виконання державних гарантій захисту викривачів;

4) відповідальність: забезпечення керівництвом відділу освіти роботи з повідомленнями;

5) ефективність: реагування на випадки порушення вимог Закону;

6) прозорість: інформування викривачів про те, як розглядаються їхні повідомлення;

7) аналіз та вивчення: систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями.

Принципи організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону:

1) доброчесність: поведінка посадових осіб відділу освіти має відповідати вимогам Закону та загальновизнаним етичним нормам;

2) захист прав викривачів: працівники відділу освіти, які мають доступ до повідомлень, повинні розуміти ризики для викривачів, пов’язані з поданням повідомлення, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону;

3) конфіденційність: у процесі збору, використання та збереження інформації працівники відділу освіти повинні виконувати вимоги законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача;

4) зворотній зв’язок: підтримання зв’язку з викривачем, навіть якщо повідомлення надане анонімно;

5) неупередженість: повідомлення розглядається по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати у результаті попередніх контактів викривача з відділом освіти;

6) об’єктивність: одержаній при розгляді повідомлення інформації дається повна та об’єктивна оцінка;

7) рівність: забезпечується однакове ставлення до всіх викривачів, незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідання, тощо.

 

ІІІ. Організація роботи з повідомленнями

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути подано як у письмовій, так і в усній формі.

Письмове повідомлення може надійти:

 1. Поштою – на адресу: 41600, м. Конотоп, вул. Жарікова,12.

У разі направлення повідомлення поштою у ньому слід робити позначку такого змісту: “Про корупцію”.

 1. На особистому прийомі: начальника управління освіти або особи, яка його замінює, заступників начальника управління освіти та уповноваженої особи.

Дні та час прийому громадян розміщуються на інформаційних стендах у приміщенні та на офіційному сайті управління освіти.

 1. Засобами електронного зв’язку – на адресу електронної пошти [email protected].
 2. Усне повідомлення може надійти по телефону (05447) 6 – 60 – 17.

Для ефективного прийому повідомлень від викривачів в ході особистого прийому та телефонного дзвінка використовується опитувальний лист із наступними питаннями:

1) Ви готові надати нам свою контактну інформацію? Ця інформація не буде передаватись нікому без Вашої прямої згоди. Ви також може залишитися анонімним; однак зауважте, що розслідування справи часто вимагає додаткової інформації і може виникнути необхідність зв’язатися з Вами, а це можливо тільки якщо ми матимемо Вашу контактну інформацію.

Потрібно зафіксувати: ім’я, прізвище, контактну інформація (номер телефону, електронна адреса, адреса для листування).

2) у чому Ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку.

3) чи стосується випадок: електронних декларацій, конфлікту інтересів, порушень антикорупційних законів, іншого питання (спробуйте зазначити категорію)?

4) де стався випадок (у якому закладі) ?

5) коли стався випадок (дата та час)?

6) коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?

7) чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви надати інформацію про них?

8) чи траплялися такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, і які заходи були вжиті у зв’язку із ними?

9) чи надавалася інформація про зазначений вище випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?

10) чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і кому обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином обіцялася або надавалася перевага?

11) чи бажаєте Ви щось додати?

У разі необхідності можуть ставитися інші запитання з метою детального з’ясування обставин та інформації, яка повідомляється викривачем.

За бажанням викривача повідомлення може бути надане ним особисто у друкованому або рукописному вигляді із зазначенням інформації, що стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 1. Повідомлення, які надійшли до управління освіти засобами електронного зв’язку, через телефону лінію та на особистому прийомі, вносяться впродовж одного дня з дати отримання до Журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян з поміткою у темі «КОРУПЦІЯ» та стислим описом отриманих відомостей.
 2. Працівникам управління освіти, залученим до процесу роботи з повідомленнями, забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, що міститься у повідомленні, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з прийняттям та розглядом повідомлення, крім випадків, встановлених Законом.

Для забезпечення чітких та узгоджених дій щодо розгляду повідомлень використовується Схема стандартних процедур розгляду таких повідомлень (алгоритм додається), яка складається з наступних етапів:

1) з’ясування, чи відповідає отримане повідомлення за своїм змістом вимогам Закону. Якщо не відповідає, тоді за анонімним повідомленням про це необхідно інформувати керівника відділу освіти або особу, що його замінює, а за не анонімним повідомленням повідомити викривачу;

2) у разі, якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам Закону, необхідно з’ясувати, чи є наведені у повідомленні інформація та факти про порушення вимог Закону предметом розгляду.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону начальник управління освіти або особа, яка його замінює, вживає заходів у межах компетенції щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

У разі наявності у повідомленні інформації про:

 • загрозу життю, житлу, здоров’ю та майну викривача або його близьких осіб відділ освіти роз’яснює необхідність звернення заявника до правоохоронних органів щодо застосування правових, організаційно-технічних та інших спрямованих на захист від протиправних посягань заходів, передбачених Законом України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”;
 • звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи застосування керівником або роботодавцем інших негативних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, тощо) або загрозу таких заходів впливу щодо викривача або члена його сім’ї повідомляється про необхідність звернення викривача до Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

 1. Перевірка інформації, що міститься в повідомленнях

За повідомленнями, що надійшли до управління освіти, проводиться попередня перевірка інформації у строк не більше 5 робочих днів.

За результатами попередньої перевірки приймається одне з таких рішень:

– призначити проведення службової перевірки інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності;

– припинити подальший розгляд у разі непідтвердження фактів, викладених у повідомленні.

У разі якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не належить до компетенції управління освіти, викривач повідомляється про це у 3-денний строк без проведення попередньої перевірки із роз’ясненням щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або розслідування відповідної інформації.

У разі якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності начальника управління освіти, особи, яка його замінює або заступників начальника, така інформація без проведення попередньої перевірки у 3-денний строк надсилається до Національного агентства.

Службова перевірка за повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону проводиться у строк не більше 15 днів, та за резолюцією начальника управління освіти або особи, яка його замінює може бути продовжена до 30 днів з врахуванням часу проведення попередньої перевірки.

Проведення службової перевірки не може бути доручене співробітнику, якого або близьких осіб якого стосується повідомлена інформація.

За результатами службової перевірки, приймається одне з таких рішень:

– передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;

– притягнути, у межах компетенції, до дисциплінарної відповідальності осіб, інформацію стосовно яких повідомлено та винних у порушенні законодавства.

Доручення про проведення перевірки інформації та розгляд повідомлень надається начальником управління освіти або особою яка його замінює.

До розгляду повідомлення можуть залучатися працівники управління освіти та інші фахівці, до компетенції яких належить питання, порушене в повідомленні.

Працівникам управління освіти, яким доручено проведення перевірки інформації, надається право:

– запрошувати заявника та інших осіб, причетних до фактів, що стали причиною звернення до управління освіти, одержувати від них усні та письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх належним чином завірені копії) необхідні для перевірки інформації зазначеної в повідомленні;

– зв’язуватися із заявником для уточнення інформації (у разі потреби);

– ознайомлюватися, вивчати в установленому порядку документи, що стосуються проведення перевірки інформації, зазначеної в повідомленні.

Викривачу, за умови наявності контактної інформації, надається письмова відповідь про результати перевірки за його повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.

На вимогу керівника управління освіти або особи, яка його замінює, за  підсумками роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, один раз на рік уповноважена особа складає відповідний звіт.

Звіт повинен містити інформацію про: кількість повідомлень, що надійшли до управління освіти; основні питання, що порушувалися; результати розгляду.

Документи і матеріали стосовно розгляду повідомлень, що надійшли від викривачів до управління освіти зберігаються в управлінні освіти.

 

 

Головний спеціаліст-юрист

управління освіти                                                                Марина ЧАЙКА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *