РЕЗОЛЮЦІЯ міської серпневої  конференції  освітян м. Конотопа «Нова українська школа в місті Конотопі без бюджету. Про готовність працювати за будь-якого розвитку подій»

ВІДДІЛ ОСВІТИ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

міської серпневої  конференції  освітян м. Конотопа

«Нова українська школа в місті Конотопі  без бюджету.

Про готовність працювати за будь-якого розвитку подій»

 

                                                                                                28 серпня 2018 року

  

Заслухавши доповідь начальника відділу освіти Конотопської міської ради, конференція відзначає: освітянами міста проведено належну роботу щодо виконання основних положень Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Концепції нової української школи, рішень колегії Міністерства освіти і науки України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, міського голови, рішень сесії обласної і міської рад, колегій  Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації і відділу освіти, з метою забезпечення всебічного розвитку кожної дитини, сприяння реалізації її духовного, фізичного та інтелектуального потенціалу, забезпечення рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу. Міська педагогічна конференція ВИЗНАЧАЄ наступні пріоритетні напрямки розвитку системи освіти м. Конотопа на 2018/2019 навчальний рік та РЕКОМЕНДУЄ освітянам направити зусилля на таке:

– формування в закладах освіти здоров’язбережувального середовища, забезпечення активного впровадження здоров’язбережувальних технологій в практичну діяльність закладів освіти;

– робота над створенням нового освітнього простору, оновленням методик та методів навчання, пошуком нових підходів до організації освітнього   процесу в рамках старту Нової української школи;

– продовження  реалізації заходів щодо  інформатизації та комп’ютеризації закладів загальної середньої освіти;

– забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних та спеціальних класах закладах освіти;

– подальше розширення мережі груп дошкільних навчальних закладів із метою забезпечення попиту населення міста на дошкільні освітні послуги;

– впровадження інноваційних методик виховання у закладах дошкільної освіти;

– удосконалення мережі закладів освіти міста відповідно до запитів на освітні послуги батьківської громадськості;

– забезпечення якості та доступності психологічних послуг для всіх учасників освітнього процесу;

– проведення комплексу заходів, спрямованих на якісну організацію та забезпечення  освітнього  процесу  в  1-х  класах за новими програмами та в 2-4-х класах, з урахуванням оновлених програм для початкової школи та критеріїв оцінювання досягнень учнів;

– підвищення якості освітнього процесу, забезпечення його спрямованості на успішну адаптацію дитини в соціумі та застосування на практиці здобутих знань із різних навчальних предметів шляхом впровадження компетентнісного й діяльнісного підходів;

– сприяння життєвому самовизначенню учнів через впровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;

– продовження роботи з проведення моніторингово-прогностичних досліджень з актуальних проблем функціонування освіти міста;

–  створення умов для самореалізації професійних інтересів та активізації до професійного вдосконалення педагогів у межах закладу освіти та за його межами;

– орієнтацію методичної роботи на підвищення професійної компетентності вчителів з метою забезпечення ефективності та якості уроку;

– посилення й урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей і молоді, формування в учнів національної ідентичності, активної громадянської позиції шляхом оптимальної організації виховної роботи та залучення до роботи органів учнівського самоврядування.

– забезпечення рівного доступу дітей до позашкільної освіти відповідно до їх особистісних потреб та запитів громади міста;

– активізація роботи з обдарованими й талановитими дітьми, створення умов для розвитку їх творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації.

– підвищення рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьківської громадськості з питань організації навчально-виховного процесу;

– здійснення енергозберігаючих заходів: забезпечення контролю за витратами енергоносіїв;

– оновлення технологічного обладнання харчоблоків, меблів і м’якого інвентарю навчальних закладів;

– оновлення дитячих ігрових майданчиків у закладах дошкільної освіти;

– проведення першочергових ремонтів приміщень і благоустрій територій  закладів освіти.

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *