Протокол №3 колегії від 16.10.2019

ПРОТОКОЛ № 3

засідання колегії відділу освіти

 

Дата проведення – 16.10.2019

Час проведення – 09.00

Місце проведення – ДШМ.

 

Голова – Беспала О.В., начальник відділу освіти

Секретар колегії – Гаценко Л.Г., заступник начальника відділу освіти

Присутні члени колегії – 7 осіб:

Гричановський А.М. – директор спеціалізованої школи I-III ступенів №12;

Бугара О.Д. – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки;

Бібик В.В. – директор Конотопського інституту Сумського державного університету;

Півовар Н.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи Конотопської ЗОШ №7 імені Г.Гуляницького;

Онищенко Т.М. – методист міського методичного кабінету;

Мищишина Є.З. – директор школи мистецтв;

Гуминська О.П. – головний спеціаліст відділу освіти.

 

Відсутні члени колегії – 2:

Гаценко Л.Г. – заступник начальника відділу освіти, секретар колегії;

Шатохіна Н.М. – завідувач дошкільного навчального закладу №4 «Сонечко».

 

На колегію запрошені:

працівники відділу освіти Конотопської міської ради, міського методичного кабінету;

керівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти міста – усього 30 осіб (список присутніх додається).

 

Порядок денний:

 

 1. Про підсумки літньої оздоровчої кампанії 2019 року.

Доповідач:          Мусієнко Юлія Миколаївна, провідний спеціаліст відділу освіти;

Співдоповідач:   Юхименко Ганна Віталіївна, директор пришкільного табору Підлипненської ЗОШ, вихователь групи подовженого дня;

 

 1. Про стан виконання заходів по підготовці закладів освіти міста до роботи у 2019-2020 навчальному році.

Доповідач:          Захарченко Лілія Миколаївна, завідувач сектору нормативності освіти та кадрової роботи;

 

 1. Про стан організації обліку дітей шкільного віку та учнів у місті Конотопі та закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти.

Доповідач:          Мороз Алла Олексіївна, заступник начальника відділу освіти.

 

 1. Про підсумки проведення ЗНО-2019 та результати навчальних досягнень випускників закладів загальної середньої освіти.

Доповідач:          Тимчук Наталія Сергіївна, методист міського методичного кабінету.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Мусієнко Юлію Миколаївну, провідного спеціаліста відділу освіти, яка доповіла про підсумки літньої оздоровчої кампанії 2019 року (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛА:

         Юхименко Ганна Віталіївна, директор пришкільного табору Підлипненської ЗОШ, вихователь групи подовженого дня – текст доповіді додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Визнати, що оздоровча кампанія 2019 року у закладах освіти пройшла на достатньому рівні.
 2. Відділу освіти забезпечити отримання електронного цифрового підпису керівниками закладів освіти.
 3. Відділу освіти ініціювати збільшення вартості харчування та провести відповідні розрахунки відповідно до норм харчування.
 4. Керівникам закладів освіти:
  • Поновити банк даних учнів для надання першочергових путівок в оздоровчі заклади з числа учнів пільгових категорій та обдарованих учнів.                                               До 01.04.2020 р.
  • Спланувати влітку 2020 року на базі закладів загальної середньої освіти № 5, 7, 10, 11, 13, 14, ПЗОШ, НВК «Казка» та НВК ЗОШ І ст.. тематичні мовні зміни відпочинку. До 20.05.2020 р.
  • Посилити контроль за організацією харчування дітей у пришкільних та профільних таборах, дотриманням техніки безпеки, вимог з охорони праці та станом відвідування дітьми таборів.

Упродовж літа 2020 р.

 • Забезпечити подання батьками та особами, що їх замінюють повного пакету документів, які надають право на отримання пільгових путівок.

Квітень-травень 2020 р.

 1. Провідному спеціалісту відділу освіти (Мусієнко Ю.М.) узагальнити матеріали загальноміського банку даних учнів пільгових категорій та обдарованих учнів для надання путівок у оздоровчі заклади.

До 01.05.2020 р.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника начальника відділу освіти Мороз А.О.
 2. Хід виконання даного рішення розглянути на колегії відділу освіти у червні 2020 року.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 8 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 1. СЛУХАЛИ:

Захарченко Лілію Миколаївну, завідувача сектору нормативності освіти та кадрової роботи, яка доповіла про стан виконання заходів по підготовці закладів освіти міста до роботи у 2019-2020 навчальному році (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

1.Інформацію взяти до відома.

2.Відділу освіти Конотопської міської ради:

2.1.Забезпечити суворий контроль за споживанням паливо-енергетичних ресурсів, продовжити щоденний моніторинг;

2.2.Продовжити реалізацію енергозберігаючих заходів із застосуванням прогресивних теплозберігаючих конструкцій, матеріалів та енергозберігаючого обладнання;

2.3.Продовжити поступове виконання приписів спеціалістів міськрайонного управління ГУДПСС в Сумській області та спеціалістів Конотопського міськрайонного відділу Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області та забезпечити виділення коштів на їх усунення.

2.4. Скласти та забезпечити виконання алгоритму впровадження системи НАССР у закладах освіти міста.

2.5.Організувати та надавати консультативну допомогу для впровадження системи HACCP у закладах, де організовано харчування відділом освіти.

3.Керівникам закладів освіти міста:

3.1.Призначити відповідальних осіб за загальний стан, експлуатацію інженерно-комунікаційних мереж (за потребою).

3.2.Забезпечити систематичний контроль за виконанням «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;

3.3.Впорядкувати проведення інструктажів з охорони праці з працівниками навчального закладу та інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями і вихованцями. Привести документацію з охорони праці у відповідність до вимог Державних нормативних актів.

4.Керівникам закладів освіти, де харчування організовано відділом освіти, підготувати до 01.11.2019 накази про створення групи НАССР у закладі, відповідно до П.3.4. наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2019 №590.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача сектору нормативності освіти і кадрової роботи відділу освіти Захарченко Л.М.

 1. Хід виконання даного рішення розглянути у березні 2020 року на колегії відділу освіти.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 8 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 1. СЛУХАЛИ:

Мороз Аллу Олексіївну, заступника начальника відділу освіти, яка доповіла про стан організації обліку дітей шкільного віку та учнів у місті Конотопі та закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію заступника начальника відділу освіти Мороз А.О. взяти до відома.
 2. Визнати роботу закладів освіти щодо підготовки списків дітей шкільного віку та учнів для створення реєстру даних про них задовільною.

Керівникам закладів освіти:

 1. Своєчасно надавати відділу освіти документи про відрахування чи зарахування учнів до закладу.

Постійно

 1. Невідкладно надавати відділу освіти, сектору ювенальної превенції Конотопського відділу поліції, службі міської ради у справах дітей дані учнів, які не досягли повноліття і відсутні на навчальних заняттях протягом 10 днів поспіль з невідомих або без поважних причин.

Постійно

 1. Контроль за виконанням рішення колегії з даного питання покласти на заступника начальника відділу освіти Мороз А.О.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 8 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 1. СЛУХАЛИ:

Тимчук Наталію Сергіївну, методиста методичного кабінету, яка доповіла про підсумки проведення ЗНО-2019 та результати навчальних досягнень випускників закладів загальної середньої освіти (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

Конотопському міському методичному кабінету (Тимчук Н.С., методисту методичного кабінету):

1) забезпечити неухильне виконання затвердженого Плану заходів, його навчально-методичний та психолого-педагогічний супровід.

Протягом року

2) спрямувати діяльність методичних формувань на формування практичних навичок щодо підготовки учнів до ЗНО.

 

Протягом року

3) систематично проводити просвітницьку роботу щодо пробного ЗНО, процедури проходження ЗНО, використання он-лайн ресурсів для застосування тестових форм роботи у освітньому процесі

Протягом року

4) проаналізувати результати ДПА у формі ЗНО-2019 з усіх предметів, здійснити заходи щодо забезпечення об’єктивності оцінювання знань.

Протягом року

5) забезпечити адресну навчально-методичну допомогу вчителям закладів загальної середньої освіти згідно з аналізом результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Протягом року

Керівникам закладів загальної середньої освіти:

1) взяти під особистий контроль дотримання вчителями-предметниками критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Терміново

2) розробити заходи щодо покращення якості знань, умінь і навичок учнів з базових дисциплін, розглянути їх на шкільних методичних об’єднаннях.

Терміново

3) своєчасно доводити до відома учнів та їх батьків інформацію, яка стосується процедури проходження ЗНО.

Постійно

4) вдосконалювати систему викладання навчальних дисциплін педагогічними працівниками.

Постійно

5) підвищити рівень системи забезпечення якості освіти, посилити контроль за проведенням уроків з предметів, з яких складається ДПА, ЗНО.

Постійно

6) здійснювати системний моніторинг навчальних досягнень, вчасно виявляти потенційні проблеми, які можуть вплинути на якість складання тестових завдань, оперативно приймати конкретні управлінські рішення щодо покращення якості знань.

Постійно

7) посилити контроль щодо якісної підготовки учнів до ЗНО протягом усього навчання в школі, сприяти мотивації учнів до навчально-пізнавальної діяльності.

З 01.11.2019 року

8) впроваджувати у систему оцінювання якості знань учнів он-лайн курси та он-лайн тестування.

Протягом року

9) посилити контроль щодо визначення претендентів на нагородження золотими та срібними медалями.

з листопада 2019 року

10) врахувати результативність учнів під час ЗНО педагогічним працівникам під час чергової атестації.

Під час атестації

11) організувати роботу з вчителями-предметниками щодо опрацювання типових помилок з навчальних дисциплін, допущених випускниками під час складання ДПА, ЗНО в 2019 році  та вжити заходів для покращення якості знань учнів.

До 27.12.2019 року

12) посилити контроль за рівнем знань, умінь та навичок учнів та неухильно дотримуватися вчителям критеріїв оцінювання навчальних досягнень учасників освітнього процесу.

Протягом року

13) розробити план заходів з ліквідації недоліків по закладу освіти за результатами ЗНО-2019 та надати Конотопському міському методичному кабінету.

До 30.10.2019 р.

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Гаценко Л.Г.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 8 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голос

 

 

Голова колегії, начальник відділу освіти                                О.БЕСПАЛА

 

 

Секретар колегії                                                                          Л.ГАЦЕНКО

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *