ПРОТОКОЛ №1 засідання колегії відділу освіти від 02.04.2019

Дата проведення – 02.04.2019

Час проведення – 09:00

Місце проведення – Конотопська ЗОШ №7 (старша ланка)

 

Голова – Беспала О.В., начальник відділу освіти

Секретар – Гаценко Л.Г., заступник начальника відділу освіти

Присутні члени колегії – 7 осіб:

Гричановський А.М. – директор спеціалізованої школи I-III ступенів №12;

Бугара О.Д. – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки;

Півовар Н.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи Конотопської ЗОШ №7 імені Г.Гуляницького;

Онищенко Т.М. – методист міського методичного кабінету;

Мищишина Є.З. – директор школи мистецтв;

Гуминська О.П. – головний спеціаліст відділу освіти;

Шатохіна Н.М. – завідувач дошкільного навчального закладу №4 «Сонечко».

Відсутні члени колегії – 1:

Бібик В.В. – директор Конотопського інституту Сумського державного університету.

 

На колегію запрошені:

апарат відділу освіти Конотопської міської ради;

працівники міського методичного кабінету;

керівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти міста – усього 36 осіб (список присутніх додається).

 

Порядок денний:

 1. Про стан викладання географії у 6-х класах закладів загальної середньої освіти міста.

Доповідач:          Худенко Валентина Павлівна, методист міського методичного кабінету;

Співдоповідач:   Побігайленко Тетяна Валентинівна, заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ №13.

 1. Про стан організації роботи з охорони праці в закладах освіти міста.

Доповідач:          Захарченко Лілія Миколаївна, завідувач сектору нормативності освіти та кадрової роботи відділу освіти;

Співдоповідач:   Хоменко Юрій Вікторович, головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв’язку Управління Держпраці в Сумській області.

 1. Про стан харчування учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців дошкільної освіти міста.

Доповідач:          Захарченко Лілія Миколаївна, завідувач сектору нормативності освіти та кадрової роботи відділу освіти;

Співдоповідач:   Баско Ніна Володимирівна, лікар із загальної гігієни Конотопського відділу Держпродспоживслужби у Сумській області.

 1. Про стан роботи відділу освіти з питань застосування превентивних антикорупційних механізмів на виконання Закону України «Про запобігання корупції».

Доповідач:          Чухіль Анна Сергіївна, головний спеціаліст-юрист відділу освіти;

Співдоповідач:   Попов Андрій Павлович, головний спеціаліст міської ради з питань мобілізаційної роботи та запобігання і протидії корупції.

 1. Про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 03.04.2018 «Про рівень знань та підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до державної підсумкової атестації з математики» (у порядку контролю).

Доповідач:          Тимчук Наталя Сергіївна, методист міського методичного кабінету.

 1. Про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 03.04.2018 «Про рівень знань та підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до державної підсумкової атестації з історії України» (у порядку контролю).

Доповідач:          Худенко Валентина Павлівна, методист міського методичного кабінету.

 1. Про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 26.10.2018 «Про стан виконання заходів по підготовці навчальних закладів міста до роботи у 2018-2019 н.р.» (у порядку контролю).

Доповідач:          Захарченко Лілія Миколаївна, завідувач сектору нормативності освіти та кадрової роботи відділу освіти.

 1. Про хід виконання п.2.5. і 3.2. рішення колегії від 12.06.2018 «Про стан реалізації окремих положень Закону України «Про освіту», що потребують негайного практичного застосування» (у порядку контролю).

Доповідач:          Гаценко Людмила Григорівна, заступник начальника відділу освіти.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Худенко Валентину Павлівну, методиста міського методичного кабінету, яка доповіла про стан викладання географії у 6-х класах закладів загальної середньої освіти міста (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛА:

         Побігайленко Тетяна Валентинівна, заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ №13 – текст доповіді додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію про стан викладання географії у 6-х класах гімназії, СШ №12, ЗОШ №№7,13,14, ПЗОШ взяти до відома.
 2. Адміністраціям закладів загальної середньої освіти:

2.1. Розглянути можливість придбання приладів для вимірювання вітру, кліматичних показників, облаштування географічних майданчиків.

Постійно

2.2. Сприяти матеріально-технічному забезпеченню процесу викладання географії, обладнання кабінетів.

Постійно

2.3. Активізувати роботу вчителів географії з узагальнення власного досвіду у напрямку роботи підготовки до уроків, представлення тематичних матеріалів до друку у фахових виданнях та опублікування на професійних веб-сайтах.

Постійно

3.Методичному об’єднанню вчителів географії (голова Цибіна Г.І.):

3.1. На засіданні міського методичного об’єднання детально проаналізувати результати моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів 6-х класів з географії та стан викладання предмету, визначити шляхи подолання виявлених недоліків.

До 01.09.2019

3.2. Покращувати роботу щодо підвищення рівня навчальних досягнень учнів, конкретизувати мотивацію навчальної діяльності учнів та зв’язок з практичними навичками.

Постійно

3.3. Удосконалити форми контролю за рівнем навчальних досягнень учнів, форми і види тестового контролю.

Постійно

3.4. Накопичувати матеріали для створення кабінетів, куточків географії.

Постійно

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 1. СЛУХАЛИ:

Захарченко Лілію Миколаївну, завідувача сектору нормативності освіти та кадрової роботи відділу освіти, яка доповіла про стан організації роботи з охорони праці в закладах освіти міста (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИВ:

Хоменко Юрій Вікторович, головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв’язку Управління Держпраці в Сумській області, який наголосив на важливих моментах з питань організації у закладах освіти міста роботи з охорони праці: без відповідного навчання з охорони праці працівник не може допускатися до роботи; у закладі мають бути усі необхідні інструкції, у тому числі для роботи з електроінструментом, для працівника з обслуговування будівель і споруд, для роботи на висоті; в організаціях, що виконують ремонтні роботи на висоті мають бути відповідні декларації; твердопаливні котла мають бути в належному стані, особливу увагу варто приділити належній дозвільній документації (є необхідність посилити роботу з отримання дозволів) та ін. Важливим проблемним питанням є уведення інженера з охорони праці у закладах освіти, де працюють понад 50 осіб. Юрій Вікторович нагадав присутнім про навчання з питань охорони праці, що заплановано для працівників закладів освіти міста Конотопа 04-05 квітня та про конкурс малюнків до 28 квітня – Всесвітнього дня охорони праці.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію взяти до відома.
 2. Відділу освіти Конотопської міської ради:

2.1. Передбачити кошти для вчасного проходження навчання з охорони праці керівників закладів та відповідальних осіб.

2.2. Своєчасно здійснювати атестацію робочих місць працівників, які працюють у шкідливих умовах праці.

2.3. Посилити контроль та збільшити кількість перевірок закладів освіти з даного питання.

2.4. Вивчити питання проведення медичних оглядів для працівників, які працюють у шкідливих умовах праці до кінця 2018-2019 навчального року.

 1. Керівникам закладів освіти міста:

3.1. Здійснити заходи щодо наповнення куточку з охорони праці у відповідних приміщеннях до початку 2019-2020 навчального року.

3.2. Провести перевірку вчасного заповнення відповідних журналів та інструкцій з охорони праці.

3.3. Забезпечити своєчасне реагування на недоліки та зауваження стосовно недостатньої організації охорони праці в закладах.

3.4. Створити службу з охорони праці у закладі, чисельністю не менше 3 осіб (на основі типового положення).

3.5. Провести позачергову роз’яснювальну роботу щодо попередження нещасних випадків на виробництві з учасниками освітнього процесу.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача сектору нормативності освіти і кадрової роботи відділу освіти Захарченко Л.М.
 2. Хід виконання даного рішення розглянути у березні 2020 року на колегії відділу освіти.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 1. СЛУХАЛИ:

Захарченко Лілію Миколаївну, завідувача сектору нормативності освіти та кадрової роботи відділу освіти, яка доповіла про стан харчування учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців дошкільної освіти міста (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИЛИ:

         Баско Ніна Володимирівна, лікар із загальної гігієни Конотопського відділу Держпродспоживслужби у Сумській області, – текст доповіді додається до протоколу.

Романюк Олена Віталіївна, начальник Конотопського відділу Держпродспоживслужби у Сумській області, яка звернула увагу присутніх на той факт, що навіть дрібні порушення в питаннях харчування дітей можуть спричинити негативні наслідки. Олена Віталіївна наголосили на важливості державного контролю за безпекою харчових продуктів, а також зауважила на необхідності підвищувати культуру прийому їжі в закладах освіти.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію взяти до відома.
 2. Відділу освіти Конотопської міської ради:

2.1. Забезпечити своєчасне реагування на недоліки та звернення стосовно неякісної організації гарячого харчування в ЗО міста;

 1. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

3.1. Здійснити заходи щодо вдосконалення інформаційного наповнення обідніх зал на тему правильного та здорового харчування;

3.2. Створити або оновити сторінки на сайтах закладів освіти з назвою «Шкільне харчування» та створити «Скриньки скарг та пропозицій» щодо організації харчування (протягом квітня 2019 року);

3.3. Посилити контроль за виконанням обов’язків шкільною медсестрою;

3.4. Проводити періодичні власні перевірки виконання чинного законодавства стосовно організації харчування у закладі, у випадку виявлення систематичних порушень вживати заходи дисциплінарного впливу.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача сектору нормативності освіти і кадрової роботи відділу освіти Захарченко Л.М.
 2. Хід виконання даного рішення розглянути у березні 2020 року на колегії відділу освіти.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 1. СЛУХАЛИ:

Чухіль Анну Сергіївну, головного спеціаліста-юриста відділу освіти, яка доповіла про стан роботи відділу освіти з питань застосування превентивних антикорупційних механізмів на виконання Закону України «Про запобігання корупції» (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИСТУПИВ:

         Попов Андрій Павлович, головний спеціаліст міської ради з питань мобілізаційної роботи та запобігання і протидії корупції на тему «Конфлікт інтересів у посадових осіб державних, комунальних підприємств, установ, організацій», – текст доповіді додається до протоколу.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Узяти до відома інформацію «Про стан роботи відділу освіти з питань застосування превентивних антикорупційних механізмів».
 2. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти:

2.1. Не допускати у своїй діяльності виникнення конфлікту інтересів (постійно).

2.2. У випадку наявності конфлікту інтересів забезпечувати інформування відділу освіти Конотопської міської ради у передбачений Законом України «Про запобігання корупції» термін з метою вжиття заходів для врегулювання конфлікту інтересів (невідкладно).

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 8 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 1 голос

 

 1. СЛУХАЛИ:

Тимчук Наталю Сергіївну, методиста міського методичного кабінету, яка доповіла про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 03.04.2018 «Про рівень знань та підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до державної підсумкової атестації з математики» (у порядку контролю) (інформація додається до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Узяти до відома інформацію «Про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 03.04.2018 «Про рівень знань та підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до державної підсумкової атестації з математики».
 2. У зв`язку з виконанням рішення колегії відділу освіти від 03.04.2018 «Про рівень знань та підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до державної підсумкової атестації з математики» зняти з контролю.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 1. СЛУХАЛИ:

Худенко Валентину Павлівну, методиста міського методичного кабінету, яка доповіла про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 03.04.2018 «Про рівень знань та підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до державної підсумкової атестації з історії України» (у порядку контролю) (інформація додається до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Узяти до відома інформацію «Про рівень знань та підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до державної підсумкової атестації з історії України».
 2. У зв’язку з виконанням рішення «Про рівень знань та підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до державної підсумкової атестації з історії України» зняти з контролю.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 1. СЛУХАЛИ:

Захарченко Лілію Миколаївну, завідувача сектору нормативності освіти та кадрової роботи відділу освіти, яка доповіла про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 26.10.2018 «Про стан виконання заходів по підготовці навчальних закладів міста до роботи у 2018-2019 н.р.» (у порядку контролю) (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Узяти до відома інформацію про хід виконання рішення колегії від 26.09.2018 «Про стан виконання заходів по підготовці закладів освіти міста до роботи у 2018-2019 навчальному році».
 2. У зв’язку з виконанням пунктів 2 (2.1 – 2.6), 3.1; 3.2; 3.3 рішення колегії відділу освіти від 26.09.2018 «Про стан виконання заходів по підготовці закладів освіти міста до роботи у 2018-2019 навчальному році» зняти з контролю.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 1. СЛУХАЛИ:

Гаценко Людмилу Григорівну, заступника начальника відділу освіти, яка доповіла про хід виконання п.2.5. і 3.2. рішення колегії від 12.06.2018 «Про стан реалізації окремих положень Закону України «Про освіту», що потребують негайного практичного застосування» (у порядку контролю) (текст доповіді додається до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Узяти до відома інформацію «Про хід виконання п.2.5. і 3.2. рішення колегії від 12.06.2018 «Про стан реалізації окремих положень Закону України «Про освіту», що потребують негайного практичного застосування» (у порядку контролю)».
 2. У зв’язку з виконанням пунктів 2 (2.1 – 2.4), 3.1; 3.2; 3.3 рішення колегії від 22.12.2018 «Про хід виконання п.2.5.і 3.2. рішення колегії від 12.06.2018 «Про стан реалізації окремих положень Закону України «Про освіту», що потребують негайного практичного застосування» зняти з контролю.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» ― 9 голосів

«Проти» ― 0 голосів

«Утрималися» ― 0 голосів

 

 

Голова колегії, начальник відділу освіти                                О.БЕСПАЛА

 

 

Секретар колегії                                                                          Л.ГАЦЕНКО

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *