Рекомендації щодо організації методичної роботи в 2017-2018 н.р.

На виконання нормативних документів з питань освіти в 2017-2018 навчальному році методичну роботу міста у контексті організаційно-функціональної моделі «К-взаємодії» та обласної теми «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх ініціатив, творчому та інтелек-туальному розвитку учнів» буде організовано відповідно до пріоритетних напрямів розвитку освітньої галузі:

   децентралізація, функціонування опорних шкіл;

змістовий, організаційноінформаційний супровід процесу модернізації початкової, загальної середньої освіти;

 інтеграція змісту та інформація навчальновиховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів;

колективнокомпетентнісна взаємодія учасників навчальновиховного процесу;

   рівний доступ до якісної освіти, інклюзивне навчання,

спрямувавши методичну роботу педагогів навчальних закладів на вирішення таких завдань:

 забезпечення необхідних умов щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

  підвищення якості компетентнісно зорієнтованого навчання учнів;

поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки, шляхом сприяння організації допрофільної та профільної підготовки учнів;

 підвищення рівня профілактичноконсультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громадськості, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, ураховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

 сприяння підвищенню рівня професійного розвитку вчителів, упровадження інноваційних форм і методів навчання, поширення передового педагогічного досвіду;

залучення педагогів до участі в інноваційних, дослідноекспериментальних проектів різних рівнів;

   стимулювання та мотивування педагогів до самоосвіти, фахового зростання; трансформування наукових ідей у практику діяльності педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Завантаження Captcha...